חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סטודיו אורבני 4
  Urban Design Studio                                                                                  
0881-4111-02
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1600-1900001בדה בוטון - אדריכלותסדנה מר הראל צבי
סמ'  ב'1000-1500001בדה בוטון - אדריכלותסדנה
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

סטודיו אורבני :  מנשיה.

הגשה 1

(טיוטאת דרישות חומרי הגשה. יעודכנו בהתאם לקראת מועד ההגשה)

 

החלטות תכנוניות:

(סיכום תהליך לימוד הרקע וחקירה)

-  גבולות תכנון, גבולות "טלאי ההשתלה" - מעגלי השפעה ובחירת תיחום התכנון, ובהתאם

                                                                                            טווחי קנ"מ (זום אין/אאוט בפורמט אחיד)

                                                             (שתילת התכנון בקיים ליצירת המשכיות בינוי, זרימת תנועה וחיבור

                                                              שימושים ופרוגרמות)

                                                          - פרוייקטים אלטרנטיביים בסביבת מנשיה.                

                -  בהתאם לאופן ההתיחסות לפרוייקט : - פרקטיקה, עתידנות, פנטזיה, מעורבות ציבורית.

                                                                      - מיחזור הקיים, חדש.

                - קביעת צפיפות בינוי, בחירת שימושים ופרוגרמות.

 

תכני ההגשה :

                 - שם/כותרת הפרוייקט. ניסוח תפיסת העולם התכנונית/רעיונית. עקרונות התכנון/עיצוב.

                - מודל/ים תלת מימדיים וירטואליים. (גובה עיניים, מבט על)

                - תכניות קומות הקרקע בשילוב הסביבה: במקראים מגוונים:

                  ( ציבורי/משותף/פרטי.  בנוי/פתוח/מקורה. תנועות. שימושים. פיתוח וצמחיה. נפחים/גבהים. כיו"ב)

                - צילומי מונטז' סרט/ים וכיו"ב.

 

חומרי ההגשה:

              - מצגת דיגיטלית.

 

הגשה 2

 

(טיוטאת חומרי הגשה, יעודכן בהתאם לקראת מועדי ההגשה)

תכנון ראשוני.

-   תכנון כולל ברדיוס של כ-1000-500 מ.- מושתל במצב הקיים ליצירת המשכיות תנועה ובינוי, בהתיחסות

    לשימושים ופרוגרמות.

-   התמקדות במקטע נבחר באחד מחלקי המרחב המתוכנן: טקסט, סכמות, דיאגרמות, צילומים מעובדים,

    תכניות (1:500) חתכים (1:250,1:200) סרטונים וכיו"ב.

ליקוט, איסוף מידעי רקע, לימוד, ניתוח ומסקנות.

(התארגנות קבוצתית, תתקבוצתית וזוגות בהתאם למטלות)

הסטוריה:

-  ההסטוריה הפיזית של המקום. (צילומים, מפות, טקסטים)

-  ההיסטוריה  הפוליטית, תרבותית, הכלכלית, החברתית, האומנותית וכיו"ב של המרחב.

-  ההיסטוריה התכנונית של המקום. (תכניות מתאר, בינוי עיר, בינוי וכיו"ב)

 

ההווה:

-  מצב קיים: תעוד ומיפוי. תכניות, חתכים, פרטים, צילומים.

-  סכמות, דיאגרמות נתונים: מצב פיזי, מצב שימושי, מצב חוקי. שימושים, אוכלוסיות וכיו"ב.

-  מעגלי השפעה: לימוד הבינוי הסביבתי, תנועות, שימושים וכיו"ב.

 

תאוריות עירוניות. תקדימים ודוגמאות:

-  תפיסות עולם בתכנון עירוני: העיר המודרנית, העיר המסורתית, עיר הולכי רגל, רשתות

   פרוגרמות ושימושים.

-  עיר ים, עיר עולם, עיר "חכמה", עיר ירוקה,

-  מרכזי ערים: איפיונים, רשתות, פרוגרמות ושימושים.

-  מגה סטרוקטורות. (עיר=בניין, בניין = עיר?)

-  העיר המרחבית ("פריז קומה שניה") , תשתיות עירוניות

-  הבראת מחלות עירוניות.

-  אחר.

 

מעורבות אזרחית/חברתית:

-  תקדימי מעורבות קהילתית ופעילות התנדבותית ביקורתית בתכנון פיזי.

-  התארגנויות קיימות, בדיקת שיתופי פעולה, רשתות חברתיות.

-  "פילים לבנים בעיר"

-  רקע כלכלת הנדל"ן המקומית. (קניה, השכרה, ארנונה, מעמד סוציו/אקונומי וכיו"ב)

-  לימוד שותפי תהליכי התכנון, המנגנונים, ההררכיות הפוליטיות וכיו"ב.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4111-02 סטודיו אורבני 4
Urban Design Studio
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר הראל צבי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת