חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מורכבות והעיר
  Complexity and the City                                                                              
0881-4008-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1000-1400206גמכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר בלומנפלד-ליברטל אפרת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ערים הן מערכות מורכבות ובעלות תכונות ארגון עצמי מטבען. הן תוצאה של יחסי גומלין בין גורמים רבים הממוקמים במרחב ובזמן. גורמים אלו מונעים ממגוון כוחות הנע בין יכולות קוגניטיביות ועד לשיקולים כלכליים, פוליטיים וכד' ללא כוח מרכזי תכנוני המשפיע על התנהגותם. יחסי גומלין אלו מובילים לקשרים רבים היוצרים ומעצבים את העיר. רעיונות אלו הועלו באופן תיאורטי כבר בשנות ה- 60 של המאה ה- 20 (ג'ייקובס, אלכסנדר). עם זאת, בעשורים האחרונים, כתוצאה מהתפתחות מדע המורכבות (שמקורו בפיסיקה ובמכניקה סטטיסטית בפרט) למדע רב תחומי הנבחן ומיושם בדיסיפלינות רבות, חלה התעוררות מחודשת בתפיסת העיר כמערכת מורכבת (באטי, פרנקהאוזר, פורטוגלי ועוד). בעשור האחרון התרחב שדה המחקר לתחום הרשתות המורכבות ומחקרים חדשים בוחנים את המערכות העירוניות כרשתות מורכבות ולומדים את תכונותיהם הטופולוגיות.

 

הקורס יעסוק בהתפתחות התפיסות של העיר כמערכת מורכבת החל מהתיאוריות של ג'ייקובס ואלכסנדר, דרך קוגניציה מרחבית ויחסי הגומלין בינה לבין הסביבה, וכלה במודלים ממוחשבים המתארים את העיר ואת התפתחותה כמערכת של רשת מורכבת.

Course description

Cities are complex, self organizing systems by their nature. They have originally emerged and are still developing out of the interactions between many agents that are located and move in space and time. These agents are motivated by a variety of forces ranging from cognitive capabilities and needs to economic considerations, political ambitions, etc., with no central planning force that affects their behavior. These interactions result in many links that create and form the city. These ideas are known in their theoretical aspects from the 1960s (Jacobs, Alexander). However, in the last decades, as a result of the development of complex theories to multi-disciplinary science, a new interest in urban complexity appeared (Batty, Frankhauser, Portugali and others). In the last decade, the study of this field expanded into complex networks and current work examines urban systems as networks and studies their topological characteristics.

The course will present the development of urban complexity from the theories of Jacobs and Alexander, through spatial cognition and the interdependencies between it and the built environment, to computer models that describe the city and its development as complex network.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4008-01 מורכבות והעיר
Complexity and the City
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר בלומנפלד-ליברטל אפרת

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת