חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סוגיות מגדריות באדריכלות מודרנית
  Gender Issued in Modern Architecture  
0881-3519-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'0900-1100203 כיתות דן דודשיעור ד"ר דוידי סיגל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס נחקור את המפגש בין מרחב ואדריכלות מודרנית לבין מגדר ופמיניזם לאורך המאה העשרים. נבחן נושאים באדריכלות שבהם שלובים נושאים מגדריים, כמו "האשה החדשה" והרפורמה במרחב הביתי במחצית הראשונה של המאה העשרים, כניסתן של נשים למקצוע האדריכלות, תכנון של נשים, תכנון בשביל נשים והטמעת חשיבה מגדרית בתכנון. הקורס יחל בהכרות עם טקסטים תיאורטיים בפמיניזם ומגדר ואחר כך תבחנה סוגיות באדריכלות מודרנית המעלות נושאים מגדריים.

Course description

This class explores the intersections between gender and modern architecture during the 20th century. We will examine themes such as the "New Woman" and the domestic reform in the first half of the 20th century, first generation of women architects, women's design and design for women and gender mainstreaming in planning. This class begins with an introduction to theoretical texts exploring feminism and gender and then discusses a series of topics in modern architecture that raise issues concerning gender.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3519-01 סוגיות מגדריות באדריכלות מודרנית
Gender Issued in Modern Architecture
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר דוידי סיגל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת