חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סדנת מיקור המונים באדריכלות
  Architectural Crowd Sourcing Workshop  
0881-3517-02
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1600-1800001גבית הסטודנטסדנה מר דורטהיימר יונתן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מיקור-המונים היא שיטות ייצור חדשנית למוצרי-ידע המבוססת על ביזור משימות בין משתתפים מרובים באמצעות רשת האינטרנט. בין הדוגמאות המוכרות ביותר לתהליכי מיקור המונים אפשר למנות את ויקיפדיה ומערכת ההפעלה לינוקס.

 

מטרת הסדנה, לפתח טכנולוגיית מיקור-המונים המתאימה לתהליכי עיצוב ותכנון אדריכליים באמצעות סדרה של ניסויי עיצוב הבוחנים את ייעילותם של תהליכים אלו כחלק ממחקר נרחב יותר בתחום שמתקיים בבית הספר לאדריכלות בשיתוף בית הספר למדעי המחשב.

 

בסמסטר הקודם הצלחנו לפתח מודל ראשוני המבוסס על תהליך מובנה שכולל סקיצות ידניות, מודלי SketchUp, שרטוטי Autocad ומגוון תהליכי בחירה של תוצרי העיצוב. המשימות בוצעו על ידי הסטודנטים באמצעות תוכנת ניהול תהליך מיקור המונים ייעודית שפותחה.

 

הסדנה הבאה תתחלק לארבעה חלקים:

  • מבוא - שבו נלמד את היסודות של תהליכי מיקור המונים, נדון בהקשר האדריכלי, ונסקור דוגמאות מובילות, בדגש על מוצרים מורכבים ויצירתיים.
  • תרגיל הכירות - שבו נתנסה בתהליך במיקור המונים ונתכנן פינת ישיבה.
  • תרגיל תכנון ריאליסטי - בהמשך הסימסטר נתכנן מבנה בגודל של כ- 40 מ"ר. בכל שיעור נבצע משימות עיצוב מגוונות על פי תוכנית הניסוי במטרה להגיע לפתרון אדריכלי בקנה מידה של 1:100.
  • בחלק השלישי נסכם את התובנות שהתגלו מהסדנה.

 


 

 

במהלך הסדנה נכיר ונתנסה במגוון של תהליכי עבודה מקוונים:

  • נכין בריף פרויקט, דרישות, אינטרסים ובעלי עניין.
  • נפיק סקיצות המבטאות רעיונות אדריכלים ועומדות בזכות עצמן.
  • נלמד למדל באמצעות תוכנת Sketchup.
  • נשרטט תוכניות אדריכליות באמצעות תוכנת Autocad וניישם פרוטוקולים לעבודת צוות.
  • נבצע הערכה של איכות תוצרי העבודה.
  • ניתן ביקורת בונה שתעזור לשפר את התוצרים.
Course description

Course Description

Crowdsourcing is an innovative information production method that is based on the distribution of tasks to participants through the Internet. Among the most important examples of crowdsourcing are Wikipedia and the Linux operating system.

 

The goal of this workshop is to develop an architectural design crowdsourcing method by conducting a series of design experiments.  These experiments will examine the effectiveness of these processes and are part of a broader study in the School of Architecture in cooperation with the School of Computer Science.

 

In the previous semester, we were able to develop a preliminary model based on a process that includes manual sketches, SketchUp models, Autocad drawings and a mixture of selection processes. The tasks were carried out by the students through management software that was developed.

 

The next workshop will be divided into four parts:

    • Introduction - in which we will study the basics of crowdsourcing processes, we will discuss the architectural context and will review some examples, with an emphasis on complex and creative products.

    • A preparation exercise - in which we will experience the process of crowdsourcing and plan a small seating area.

    • Design experiment - we will plan a small building, and in each lesson, we will perform various design tasks in order to reach a 1:100 architectural solution.

    • In the third part, we will review the insights that were identified from the workshop.

 

 

During the workshop we will engage in a variety of online work processes:

    • Prepare a project brief, requirements, and identify interests and stakeholders.

    • We will produce sketches that communicate architectural ideas.

    • We will learn to model using the Sketchup software.

    • We will draft architectural plans using Autocad software and implement teamwork protocols.

    • We will evaluate the quality of design products.

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3517-02 סדנת מיקור המונים באדריכלות
Architectural Crowd Sourcing Workshop
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר דורטהיימר יונתן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת