חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סדנת מיקור המונים באדריכלות
  Architectural Crowd Sourcing Workshop  
0881-3517-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1500-1700201 כיתות דן דודסדנה מר דורטהיימר יונתן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מיקור-המונים היא שיטות ייצור חדשנית למוצרי-ידע (כגון, ויקיפדיה ולינוקס) המבוססת על ביזור משימות בין משתתפים מרובים באמצעות רשת האינטרנט.

 

מטרת הסדנה, לפתח טכנולוגיית מיקור-המונים המתאימה לתהליכי עיצוב ותכנון אדריכליים באמצעות סדרה של ניסויים הבוחנים את ייעילותם של תהליכים אלו כחלק ממחקר נרחב יותר בתחום שמתקיים בבית הספר.

 

הסדנה תתחלק לשלושה חלקים:

  • בחלק הראשון ילמדו את היסודות של תהליכי מיקור המונים ויסקרו דוגמאות מובילות, בדגש על מוצרים מורכבים ויצירתיים.
  • בחלק השני יבוצעו כשלושה ניסויים, כאשר בכל ניסוי תבחן שיטת ייצור שיתופית שונה. בכל שיעור יחולקו משימות, שיבוצעו על ידי הסטודנטים ובסוף השיעור יהיה סיכום והסקת מסקנות מהשלב בניסוי.
  • בחלק השלישי נסקור ונסכם את התובנות שהתגלו מהסדנה לקראת פיתוח ממשק תוכנה
Course description

Crowdsourcing is an innovative information-products generation method based on distributed networks of collaborators (such as Wikipedia and Linux).

The aim of the workshop is to develop a crowdsourcing technology suitable for architectural design through a series of experiments that will examine the efficiency of these processes. These experiments are a part of a broader research conducted at the university.
 
The workshop will have three parts:
    • In the first part, we will study the basics of crowdsourcing processes and will explore leading examples, with an emphasis on complex and creative products.
    • In the second part, three experiments will be performed, with each experiment examining a different crowdsourcing method. In each lesson, design tasks will be performed by the students.
    • In the third part, we will review and summarize the insights that were discovered from the workshop towards the development of the software.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3517-01 סדנת מיקור המונים באדריכלות
Architectural Crowd Sourcing Workshop
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | מר דורטהיימר יונתן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת