חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תולדות התכנון, הנוף והמרחב בארץ ישראל של המאה ה - 20
  History of Israeli Planning and Space: Urbanism, Landscape, Infrastructure  
0881-3509-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1600-1800001 קיקואיןשיעור ד"ר קוזלובסקי רועי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה בוחן את ההיסטוריה של המרחב הבנוי והפתוח בארץ ישראל בתקופה המודרנית.

מטרת השיעור לתת תמונה היסטורית רחבה של המערכות הגדולות המרכיבות את המרחב הישראלי: תכנון ארצי,

עירוני וכפרי; מערכות תשתית של מים, אנרגיה, תחבורה, תקשורת, רווחה והגנה; ומערכות נופיות ואקולוגיות.

הקורס מאורגן באופן תמאטי וכרונולוגי, וקושר את התכנון וארגון המרחב בישראל בסוגיות חברתיות, כלכליות,

תרבויות ופוליטיות, אך גם ביחס לשיח התכנוני הבין לאומי, על מנת לחקור כיצד רעיונות ומודלים תאורטיים

שפותחו באירופה וארצות הברית הותאמו לקונטקסט הספציפי של ישראל.

Course description

This course complements the history of Israeli architecture survey, by studying the larger scale beyond the architecture of single buildings. Despite its chaotic appearance, Israel is one of the most intensively planned territories in the world. The course provides an historical survey of development of large scale systems that constitute Israeli space: national, urban and rural planning; large scale infrastructures of production, transportation, communications, utilities, recreation, welfare and warfare; ecological systems and landscapes.

Organized thematically and chronologically, it provides both a planning history of the Israeli territory, using planning activity as a document of social and political history. It critically examines the planner and landscape designer’s mode of knowledge, power and expertise, by contextualizing it in relation to social, political, cultural and military conflicts.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3509-01 תולדות התכנון, הנוף והמרחב בארץ ישראל של המאה ה - 20
History of Israeli Planning and Space: Urbanism, Landscape, Infrastructure
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר קוזלובסקי רועי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת