חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לאדריכלות בת קיימא
  Introduction to Sustainable Architecture  
0881-3506-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א' שיעור
סמ'  א'1400-1600212 מכסיקושיעור ד"ר אוסטרליץ נעם מרדכי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בפני אדריכלים של המאה העשרים ואחת עומד אתגר גדול של איזון בין הצורך ליצור סביבות מחיה איכותיות, בריאות, ומועילות יותר, ותוך כדי כך נדרש גם לעשות שימוש טוב יותר במשאבים. יישום בפועל של אידיאל זה  דורש אינטגרציה של ידע ממספר רב של דיסציפלינות ונכונות לאמץ גישות חדשניות ויצירתיות.

 

בקורס זה נערוך היכרות עם נושאים מרכזיים בתכנון מבנים מתוך גישה של הגברת נוחות ושיפור תנאי המחיה של בני אדם החיים בהם. בכל שיעור יוצג אחד מהנושאים שמשפיעים על איכות החיים ויודגמו גישות לתכנון, פרמטרים של איכות נדרשת, ושיטות אנליזה ובדיקה של איכות זו. כמו כן יוצגו פתרונות וחדשנות  טכנולוגית המסייעת להשגת מבנים טובים יותר ודוגמאות של מבנים המממשים  גישה תכנונית שכזו.

Course description

Architects of the 21st century are challenged to find equilibrium between developing good living spaces, maintaining a sustainable healthy environment, and on top of that using natural resources affectively. Achieving that goal requires integration of knowledge from multiple disciplines and adopting new design approaches.

 

In this course we will meet fundamental issues of 'green' architecture and learn some practical ways to design better buildings with minimum negative environmental effects.       

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3506-01 מבוא לאדריכלות בת קיימא
Introduction to Sustainable Architecture
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת