חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני
  Issues and Theories in Urban Planning                                                                
0881-3505-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'0900-1200001קיקואיןשיעור גב' גולדמן פרטוק ענת
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס יסקור תיאוריות ורעיונות בהתפתחות ערים, תוך דגש על מורפולוגיה עירונית ורעיונות בעלי זיקה לאדריכלות עירונית במאה ה-20. במהלך הקורס ייסקרו נושאים הקשורים לתיאוריה ולפרקטיקה של תכנון ערים בארץ ובעולם ולשינויים במערכות עירוניות כגון שימושי קרקע וארגון מרחבי של העיר. בקורס נעסוק בתיאוריות התכנון העירוני, מתקופת המודרנה ועד היום. נעמת תיאוריות מול המוצר התכנוני בתקופות שונות. בנוסף ייסקרו תיאוריות עדכניות המתארות את העיר כמערכת מורכבת בעלת תכונות ארגון עצמי.

 

Course description

The course will review theories and ideas in urban development, with emphasize on urban morphology theories related to urban architecture in the 20th century. The course will review theories and case studies of urban planning and urban dynamics (e.g. in land usage and spatial organization of the city) in Israel and around the world. We will review modern urban theories and compare then to the actual planning.  Additionally, recent theories which describe cities as complex systems with self-organizing characteristics will be introduced.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3505-01 סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני
Issues and Theories in Urban Planning
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | גב' גולדמן פרטוק ענת

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת