חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תולדות האדריכלות בארץ ישראל למן המאה ה-19 ועד ימינו
  Architecture in Palestine Eretz Israel from the 19th Century  
0881-3503-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א' שיעור
סמ'  א'1400-1600001 קיקואיןשיעור פרופ בר אור אמנון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תולדות האדריכלות בארץ ישראל החל ממחצית המאה ה-19 הן תולדות ההתיישבות וההתפתחות החברתית, תרבותית פוליטית, כלכלית וטכנולוגית של החברות השונות שהיו ורובן עדיין חיות במקום. הצורך להכיר את מהלך התפתחות האדריכלות החל משלהי התקופה העותומאנית מחייב הבנה תרבותית נרחבת אשר תבהיר את התהליכים השונים שחלו בארץ ישראל ממחצית המאה ה-19 עד ימינו ואשר ניתן להבחין בהשפעתם גם על האדריכלות בת זמננו.

המתח שבין המזרח והמערב, בין המקומי למיובא, מבטא את התרבות הישראלית בהיבטיה הפיזיים הבנויים. לעיתים קרובות חיות שתי המגמות הללו יחד בתודעה אחת ואף באתר או מבנה אחד.

הקורס יסקור באופן כרונולוגי את התכנון והבניה בארץ ישראל כביטוי למגמות אלו.

Course description

The architecture of Palestine (Eretz-Israel) from the 19th century and along the 20th   century reflects a rich array of societies, cultures, styles, traditions and building technologies. The course discusses key issues of local architecture during the past two centuries in light of current cultural debates and political conflicts.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3503-01 תולדות האדריכלות בארץ ישראל למן המאה ה-19 ועד ימינו
Architecture in Palestine Eretz Israel from the 19th Century
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת