חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבנים 1
  Structures 1  
0881-3303-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א' שיעור ות
סמ'  א'1300-1700211 מכסיקושיעור ות ד"ר ליבוביץ אדארד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תגובת מבנים לעומסים סטטיים וחישוב הכוחות הפנימיים במבנים פשוטים (קורות, מסגרות, קורות-מסבך, קשתות). יחס מומנט-עקמומיות (חוק הוק מוכלל.) תצורת שיווי משקל. יתירות. נתיב הכוחות הפנימיים. מהלכי מומנטים וגזירה איכותיים (לעומת כמותיים) במבנים יתירים על בסיס תצורת שיווי המשקל המשוערת. עקרונות החיזוק של קורות בטון. אנליזה של מבנים בני יתירות נמוכה (קורות, קורות מיוצבות כבלים, רשת קורות, מבנים דרוכים...)

Course description

Response of structures to static loads and the calculation of the internal forces in simple structures (beams, frames, truss-beams, arches). Moment-curvature relation (generalized Hooke’s law.)  Equilibrium configuration. Redundancy. Internal forces path. Qualitative moment and shear distributions in redundant structures based on estimated equilibrium configuration. Principles of reinforced concrete. Analysis of  low-redundancy structures (beams, cable-stayed beams, grid of beams, pre-stressed structures…).

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3303-01 מבנים 1
Structures 1
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת