חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סטודיו מגורים 2
  Housing Studio 2                                                                                     
0881-3209-02
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1600-1900214דה בוטון - אדריכלותסדנה מר אליקים אלי
סמ'  ב'1000-1500214דה בוטון - אדריכלותסדנה
מר יחיאלי אהד
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

בסמסטר זה נבחן מנגנונים ליצירת סביבות מגורים ברקמה עירונית מתחדשת המעבה את הקיים תוך ראיה ביקורתית על צמיחת סביבות מגורים חדשות וסטריליות הנוטשות את מרכזי ערי הפריפריה.

נבחן טיפולוגיות, נפחים, צפיפויות  וכלים נוספים לתכנון ועיצוב של מבנני ומבני מגורים המייצרים סביבה עירונית ומאתגרים את מבני המגורים הישראלים הקלאסיים תוך איזון בין המימד הציבורי של סביבת המגורים אל מול האינטימיות של המרחב הציבורי.

נבחן את שאלת הזיכרון העירוני אל מול יצירת סביבה או אוטופיה חדשה. קהל היעד שלנו נגזר מסביבה עירונית חיה ושוקקת המשלב אוכלוסיות שונות מרקע חברתי כלכלי שונה והרכב של משקי בית מגוונים. נבחן את ההשפעה ההדדית של מגורים בתחום הפרט על מרחב ציבורי פתוח ובנוי. שילובים כגון אלו הם נשמת אפה של עירוניות במיטבה.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3209-02 סטודיו מגורים 2
Housing Studio 2
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר אליקים אלי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת