חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סטודיו נוף 10
  Landscape Design Studio                                                                              
0881-3127-02
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'סדנה
סמ'  ב'1600-1900001דדה בוטון - אדריכלותסדנה גב' ליבנה חוי
סמ'  ב'1000-1500001דדה בוטון - אדריכלותסדנה
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

הנטיה ההיסטורית היתה לראות בנוף רקע בלתי מזיק לאלמנטים הבנויים- מיכל מופשט המופרד מן

האובייקטים האירועים ומערכות היחסים המתחוללים בתוכו. אך דווקא הנוף העירוני בהיותו רב שכבתי,

גמיש ודינמי התגלה בעשורים האחרונים, כמדיום היכול באופן ייחודי להגיב לשינויים, להתאים את עצמו,

ולהכיל שינויים פרוגרמטיים וחברתיים לאורך זמן- תכונות הנדרשות כיום יותר מתמיד בעיר המשתנה ללא

הרף. תכונות אלה מאפשרות לנוף לשמש כמצע למרחבים עירוניים יומיומיים אשר אינם מדירים מתוכם את

הטבע, להכיל אינספור פעילויות מתוכננות אך גם בלתי מתוכננות ולהוות מרחב אפשרי למפגש צפוי יותר

ופחות בין קהילות עירוניות שונות.

למעשה, הנוף המשתנה תמידית, הפך בעצמו מודל לעצם התהליכים האורבניים.

בסמסטר זה נעסוק במרחב המופר של עבודות הרכבת התחתית. העבודה תעשה מתוך הבנה עמוקה של

המרחב לפני תחילת העבודות וראיה של תמונת העתיד. הסטודיו יעסוק בפוטנציאל המצוי במצב העירוני

הזמני.יוצעו מספר תחנות להתערבות אפשרית.

שלבי הסמסטר

1 .

הכרת התחום, ניתוח תקדימים.

2 .

סקר של כלל האתר.

3 .

מחשבה קונספטואלית כללית לגבי הטיפול במרחב.

4 .

גזירה של מיקום ספציפי והדגמת הפתרונות באופן מפורט.
Course description

Historically, landscape was treated as a non harmful background to the built environment

This semester we will deal with the violated area of the rail projects in Tel aviv. We will try to examine

the temporal landscape through its past existence and future vision. The students will develop a conceptual approach towards the system and will implement it on a certain chosen area.

a container which was separated from the architectural objects, the events and the conditions it enfolded. On the last decades, it turned out that particularly flexible, dynamic, and non hierarchical landscape is the medium enabling to react uniquely to the changing conditions of the contemporary city. These characters enabled landscape to act as substrate for the daily urban spaces. That is through the inclusion of nature, to contain countless planned actions, and at the same time, the same amount of unplanned ones and to act as an optional space for predicted and unpredicted meetings between different communities. Actually, the ever changing landscape has been a model for urban processes.
סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3127-02 סטודיו נוף 10
Landscape Design Studio
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת