חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תכנון באמצעות מדיה דיגיטלית
  Design by Digital Media  
0881-3126-03
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1200-1400213 בית הסטודנטשיעור מר לביא תמיר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

השימוש במחשב ככלי תכנוני באדריכלות ובמקצועות עיצוב שונים הופך לנפוץ יותר ויותר בשני מישורים עיקריים: האחד משתמש במחשב ככלי המאפשר לבחון ולהרחיב את היכולת לבטא צורות וחללים מורכבים, והשני משתמש בלוגיקה הדיגיטאלית של המחשב על מנת לפתח מתודה תכנונית לפרויקטים.

 

הקורס יתמקד בטכניקות תכנון ועיצוב אדריכלי באמצעות כלים פרמטרים ואלגוריתמים, הסטודנטים יכירו מגוון גישות תכנונית בשדה המדיה הדיגיטאלית, החל מגישות אסוציאטיביות ועד לטכניקות גנרטיביות לתכנון אדריכלי. באמצעות מספר תרגילים שיעקבו אחרי תמות מובילות כגון אוטומציה, שדות עתירי מידע ,קלט מורכב ולוגיקה אלגוריתמית גנרטיבית הסטודנטים ירכשו ידע חיוני בתכנון דיגיטאלי

 

הסטודנטים יחקרו ויפתחו שליטה בכלי התכנוני Grasshopper  שהינו תוסף (plugin) לתוכנת המידול Rhino Grasshopper . הינו ממשק פרמטרי, שפת תכנות ויזואלית הנמצאת בשימוש נרחב באדריכלות הנדסה ועיצוב מוצר.

 

הסטודנטים יגישו תרגול בעבודה עצמית בהתאם לנושאים בכיתה ופרויקט גמר בקבוצות של כ-3 סטודנטים: תכנון אובייקט (מודל) בגודל של לפחות 50X50X50 ס"מ.

 

 

Course description

Computer use in architecture and other design professions have become common in two categories; the primary by using computers as an instrument that enables  to explore and present complex morphologies  And the second one employs the inherent logic of the medium to develop design methods.

The course will focus on parametric and algorithmic architectural design tools, students will be familiar variety of associative and generative design methodologies.

The course is composed of a few exercises that will illustrate notions of digital media design such as automation, data manipulation and complex input methods, generative algorithmic logic student will acquire valuable skills in digital design.

 

Students will research and develop in 'Grasshopper' a plugin for Rhino 3D modeling software. Grasshopper is a visual programming interface widely used in architecture, engineering and design

Students will submit personal home assignment following subjects covered in the lesson, and a final project in groups of 3 students of an object (model) 50X50X50 cm minimum size.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3126-03 תכנון באמצעות מדיה דיגיטלית
Design by Digital Media
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר לביא תמיר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת