חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סטודיו שימור 3
  Historic Preservation                                                                                
0881-3114-02
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1600-1900209דה בוטון - אדריכלותסדנה פרופ בר אור אמנון
סמ'  ב'1000-1500209דה בוטון - אדריכלותסדנה
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

הסטודיו לשימור מהווה התנסות בעיסוק האדריכלי בתוך סביבה בנויה בעיר היסטורית שתחילתה

מושבה חקלאית של חלוצים מהגרים מאירופה, והפיכתה לעיר.

במהלך הסמסטר יודגשו הנושאים הבאים:

1 . תהליכי הבניה וההתפתחות של העיר והאזור החל מיסוד במושבה עד ימינו.

2 . תהליכי הרס בניה ושינויים במהלך המאה ה- 20-21

3 . מתחם בית הכנסת תהליכי תכנון בניה ושינויים. -

4 . בתי הכנסת בעת העתיקה ובישוב הישן

5 . מסורות וחיי הדת במרכז הערים, מנהגים, שבת, לימוד וקהילה

6 . בנייה מודרנית של בתי כנסת

7 . הסבת מבני דת הסטורים לשימושים עכשוויים בעולם.

8 . בנייה חדשה במרקמים בנויים עתיקים מקרי בוחן.

Course description

Conservation of the built heritage and cultural landscape is a key role in building worthy of future living spaces.

Continuity , as fundamental cultural right to be a major component of their education and professional careers of planners, architects and landscape architects responsible directly to the planning of built and open spaces of our lives. This is not merely a theoretical approach to the past, but a cultural value tangible and intangible assets in the design field.

Knowledge and understanding of current "Spirit of Place" .

Strengthening the importance of conservation has grown in tandem with the acceleration of the development process, the need for urban regeneration of existing tissues, with increased density required and impoverish of available natural resources and the open landscape.

Practice the built heritage and cultural landscape is engaging history and culture and therefore there is an

ongoing discussion in the studio seeks to examine the integration of existing development processes and continuous change.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3114-02 סטודיו שימור 3
Historic Preservation
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ בר אור אמנון

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת