חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סטודיו שימור 3
  Historic Preservation                                                                                
0881-3114-02
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'סדנה
סמ'  ב'1600-1900209דה בוטון - אדריכלותסדנה פרופ בר אור אמנון
סמ'  ב'1000-1500209דה בוטון - אדריכלותסדנה
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

הסטודיו לשימור מהווה התנסות בעיסוק האדריכלי בתוך סביבה בנויה בעיר ההיסטורית של תל-אביב על תושביה ,סוחריה ואורחיה.

במהלך הסמסטר יודגשו הנושאים הבאים:

-              תהליכי הבניה וההתפתחות של העיר החל מייסודה עד ימינו

-              תהליכי הרס בניה ושינויים במהלך המאה ה-20-21

-              מתחם בית הכנסת הגדול- תהליכי שינוי

-              בתי הכנסת העתיקים ביפו ובתל-אביב

-              מסורות וחיי  הדת במרכז תל-אביב, מנהגים, שבת, לימוד וקהילה

-              בנייה מסורתית ומודרנית של בתי כנסת

-              הסבת מבנים הסטורים לשימושים עכשוויים

-              בנייה חדשה במרקמים בנויים עתיקים

-             

Course description

Conservation of the built heritage and cultural landscape is a key role in building worthy of future living spaces.

Continuity , as fundamental cultural right to be a major component of their education and professional careers of planners, architects and landscape architects responsible directly to the planning of built and open spaces of our lives. This is not merely a theoretical approach to the past, but a cultural value tangible and intangible assets in the design field.

Knowledge and understanding of current "Spirit of Place" .

Strengthening the importance of conservation has grown in tandem with the acceleration of the development process, the need for urban regeneration of existing tissues, with increased density required and impoverish of available natural resources and the open landscape.

Practice the built heritage and cultural landscape is engaging history and culture and therefore there is an

ongoing discussion in the studio seeks to examine the integration of existing development processes and continuous change.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3114-02 סטודיו שימור 3
Historic Preservation
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת