חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סטודיו מגורים 1
  Housing Studio 1                                                                                     
0881-3112-02
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'סדנה
סמ'  ב'1600-1900214דה בוטון - אדריכלותסדנה גב' מתוק דפנה
סמ'  ב'1000-1500214דה בוטון - אדריכלותסדנה
מר קליכמן לאונרדו
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

נושא המגורים, הינו אחד מן התחומים החשובים באדריכלות ומהווה חלק נכבד מן העשייה והבנייה בארץ ובעולם. הסטודיו יעסוק בנושאים אלו , תוך למידה והבנה של הנושא בהיסטוריה האדריכלית העולמית והישראלית.  הסטודיו יעסוק בלמידה וניתוח אופני המגורים בעולם ובישראל לאורך השנים, תוך איסוף חומרים מהספרות המקצועית וסיורים באתרים קיימים.

לאור תובנות הניתוח, הסטודנטים יגבשו עמדה אישית בנושא המגורים ויציעו הצעה תכנונית למבנן מגורים ברקמה אורבאנית, הכוללת בתוכה את הנתונים העכשוויים, העתידיים והעל זמניים לתכנון כגון: צרכים פיזיים, צרכים חברתיים ותרבותיים, צפיפות, אקולוגיה, כלכלה ועוד.

הכוונה היא ליצור מבנן מגורים (תוך הבנה ביקורתית של המונח עצמו),כשההצעה מכילה את ההבנות של אופני המגורים השונים, ויוצרת מגורים המכילים את הצרכים העכשוויים והעתידיים של "צרכני המגורים".

הסטודיו יעסוק בתכנון מבנן מגורים בן 120 יחידות דיור ברקמה האורבאנית, ובניסיון לעסוק באתגר הנובע מהמציאות הישראלית. פיתוח המבנן ייעשה בשלושה קנה מידה: היחידה הבודדת, המבנן, והמרקם האורבאני.

Course description

Housing is one of the major topics in Architecture and represents a significant portion of the professional activity and construction in the country and around the world. The Studio will deal with these issues, studying, considering and comprehending the Housing issue in both Israeli and World architecture history. The Studio will work on the documentation, study and analysis of both national and international examples throughout the years by examination of professional literature and study tours to existing sites.

According to the insights garnered from these materials, the students will develop an individual and personal position paper on the Housing issue and will design an architectonic proposal for a housing complex in an urban tissue, including contemporary, future and timeless topics such as physical needs, social and cultural needs, density, ecology, economy, etc’.

The Studio will deal with the design of a housing complex of 80 to 120 units, developing it through three different scales: the single unit, the complex and the urban tissue.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3112-02 סטודיו מגורים 1
Housing Studio 1
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת