חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מורפולוגיה
  Morphology  
0881-2503-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב' שיעור ות
סמ'  ב'1000-1400001 קיקואיןשיעור ות מר צינמן דוד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לעולם הצורות והסדר הסובבים אותנו.

הקורס מבוסס על גישה המתייחסת למורפולוגיה לא כאל תחום שיש ליישם את הנלמד ממנו

באופן ישיר בתכנון, אלא כאל צורה נוספת להסתכל ולהבין את העולם הסובב אותנו.

הקורס מציג לסטודנטים את החוקיות המרכיבה את המרחב הדו-מימדי, המרחב התלת

מימדי והמרחב האינסופי, תוך קישור החומר הנלמד לסוגיות תכנוניות ועיצוביות.

Course description

The objective of this course is to uncover the world of shapes and order that

surround us to the students. We refer to morphology as an addition point of

view which enables to understand our surrounding world.

The course introduces the rules and regularities that form the 2D, 3D and

infinite dimensional space with references to planning and design issues

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-2503-01 מורפולוגיה
Morphology
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת