חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  כלכלה עירונית
  Urban Economics  
0881-2405-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1100-1400203 כיתות דן דודשיעור ות ד"ר זימון יאיר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בכלכלה אורבנית ובהתפתחות אורבנית. כמו כן, נתאר בקורס  את המנגנון של שוק חופשי והקרקע כמרכיב בייצור. במסגרת הקורס יוצג כיצד נקבע מחיר הקרקע והרנטה.
כמו כן, יוצגו הסיבות להתערבות ממשלתית וההשלכות של התערבות זאת.

Course description

The course deals with urban economics and urban development. The course describes the free market and the land as a factor of production, price and rent. Also, the course shows reasons for government intervention and its repercussions.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-2405-01 כלכלה עירונית
Urban Economics
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר זימון יאיר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת