חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סטטיקה וחוזק חומרים
  Statics                                                                                              
0881-2303-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1400-1600201כיתות דן-דודשיעור ות גב' לבון קארין
סמ'  ב'1000-1200201כיתות דן-דודשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

כוח ומומנט. מערכות שקולות של כוחות. דיאגראמה של גוף חופשי. שיווי משקל במישור ובמרחב. כוחות מפולגים. מסבכים. כוחות פנימיים. מאמץ ניצב ומאמץ גזירה. מאמץ מותר. חוק הוק. עיבורים תרמיים. קורות. דיאגראמות מומנטים וכוחות גזירה. מאמצי כפיפה.

Course description

Force and moment. Free body diagram. Equilibrium of the particle and of the rigid body. Forces distributed along the line, area forces and body forces. Equivalent systems of forces. Center of gravity. Degrees of freedom, supports. Trusses. Internal forces, stresses. Strains, .Hooke's law. Thermal stresses. Bending of beams. Bending moment and shear force diagrams.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-2303-01 סטטיקה וחוזק חומרים
Statics
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' לבון קארין

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת