חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ביקורת הפונקציונליזם והשדה המורחב
  Critique of Functionalism and the Expanded Field  
0881-2222-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב' פרוסמינר
סמ'  ב'1200-1600211 מכסיקופרוסמינר ד"ר שיבר יואב
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

דמותה של התנועה המודרנית הייתה זירה למאבק בשיח האדריכלי, הרבה לאחר ששכחה עוצמתה. אדריכלות המודרניזם ההרואי מוסיפה לשמש גם כיום, אבן בוחן לרעיונות חדשים ואתר הוכחה מרכזי של תפיסות מנוגדות. במיוחד משמשת אמצעי לאישוש תפיסות אוטונומיות ולחלופין, מנוף לקידום מודלים חדשים של פונקציונליזם, כאלו הנסמכים על שדות אחרים של ידע ותוך כך, מרחיבים את השדה האדריכלי.

 

בחלקו הראשון של הקורס נתחקה אחר פרשנותו של המושג מבעד לכמה צמתים בשיח האדריכלי לאחר מלחה"ע השנייה. מושג הפונקציונליזם, שעמד במרכז האידיאולוגיה של התנועה המודרנית, היווה גם מטרה עיקרית לחיצי הביקורת נגדה. האם הפונקציונליזם היה פונקציונאלי? שאל צ'רלס ג'נקס. נדון בהמצאת הסגנון הבינלאומי אשר לוותה בהמרה סימבולית של הפונקציונליזם ב"אסתטיקת המכונה", נחזור לביקורתו של ריינר בנהם על אדריכלות עידן המכונה הראשון ורעיון הפונקציונליזם הביולוגי, כמו גם לפרשנות הסמיוטית של מושג הפונקציונליזם. עוד נידרש לקריאתו הפורמליסטית של פיטר אייזנמן את יצירות המופת של התנועה המודרנית ופועלו האדריכלי המוקדם, בבחינת הצבת אלטרנטיבה ביקורתית לפונקציונליזם

 

מכאן, בחלקו השני של הקורס, נבקש להרחיב את המבט אל עבר סוגיות עקרוניות, כגון, פונקציונליזם וההקשר החברתי, אדריכלות ותרבות הצריכה ופונקציונליזם כציטוט פוסט מודרני. נעסוק בזיקה בין אסתטיקה לפונקציה ונשאל לגבי הפונקציה של האמנות, כמו גם, היחס בין אדריכלות לאמנות, בפרט, ייצוגים של אדריכלות, פיסול פרוטו אדריכלי והמיצב האדריכלי. עוד נדון בקשר בין תפיסת פונקציונליזם גמישה לאימוץ רעיונות חוץ-דיסציפלינאריים, במיוחד מן המדע. בחלק זה ישמשו אותנו, כהנעה לדיון ולרפרטים, טקסטים מאת פיטר אייזנמן, ז'אן פרנסואה ליוטאר, פרדריק ג'יימסון, רוזלינד קראוס ואנתוני וידלר.

 

בחלק השלישי, יציגו הסטודנטים בפני הכיתה את הנושא עליו מתעתדים לכתוב את עבודת הפרו"ס. שאלת המחקר תיסוב סביב אחד מנושאי החתך המוגדרים בהנחיות לכתיבת המטלה המסכמת (ראו להלן בקובץ נפרד). ההרצאה (רפרט) וכתיבת העבודה יציגו ניתוח ודיון ביקורתי של מקרי מבחן, בהסתמך על ניתוח המאמרים והדיון בשני החלקים הראשונים של הסמינר, כמו גם על טקסטים אקדמיים רלבנטיים נוספים.

Course description

The figure of the Modern Movement has continued to be a struggle arena for the architectural discourse; long after its power had faded away. The heroic modernism, is still serving as a case study for investigating new notions and a central site for proving contradictory conceptions. Modernism is especially used as a means of confirming autonomic conceptions; and alternatively, it is a trigger for promoting new models of functionalism, which are

 

 

inspire by other fields of knowledge. Through this process, architectural field is being expanded.

At the first part of the course we will investigate the interpretation of Functionalism through few intersections in the post-war discourse. The concept of functionalism, which stood at the heart of Modern Movement's ideology, was used also as a major target for criticism.  Following Charles Jencks's question, whether Functionalism was really functional, we will discuss the invention of ‘International Style’ which was accompanied by a symbolic conversion of functionalism to the Machine Aesthetics, we shall re-consider Ryner Banham's critique of the First Machine Age architecture and his notion of non-determinist biological functionalism. Then, we will try to understand 'functionalism' in a semiotic context. Peter Eisenman's formalist reading of modern masterpieces, as well as his early architectural activity, will be considered as posing a critical alternative to functionalism.

During the second part of the course we will try to expand our perspective, by dealing with few fundamental issues, such as the social context of functionalism, architecture and consuming culture and the postmodern quotation. We will deal with the relation of aesthetics to function, as well as thinking of the function of art. We will also discuss the intersections of art with architecture, with emphasis on, representation of architecture, proto-architectural sculpture and semi-architectural installation. We will further discuss the relation between a flexible functionalism conception and adopting extra-disciplinary ideas, from science in particular. In discussing these issues, we will read a few texts by Jameson, Krauss and Vidler, among others.

Towards the third ending of the course, the students will be required to formulate a research question that will be based on one of the topics that are defined in the added document. The research will present a critical discussion of a case study, based on the course material and other relevant texts The research will be presented in the class and will be submitted as in a research paper.              
סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-2222-01 ביקורת הפונקציונליזם והשדה המורחב
Critique of Functionalism and the Expanded Field
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת