חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מחשבות ירוקות: תיאוריה ופרקטיקה של בניה ירוקה ופיתוח בר קימא
  Green Thouhgts, Green Architecture and Sustainable Developme                                         
0881-2218-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'סמינר
סמ'  ב'1200-1600002קיקואיןסמינר ד"ר אוסטרליץ נעם מרדכי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

אדריכלות ירוקה ותכנון סביבות בנות קיימא הפכו בשנים האחרונות לנושאים 'חמים'  ולכאורה קיימת הסכמה לגבי הצורך לבנות תוך כדי הפחתת נזק לסביבה.  עם זאת עדיין נושא זה נתפס בקרב רבים כנישה מקצועית ייחודית  שעניינה יישום אוסף של טכנולוגיות חדשניות שאותן ניתן לשלב בכל סוג של מבנה. צורת ראיה זו מוגבלת בהיקפה ואינה מאפשרת את שינוי הגישה המהפכני הנדרש כיום. בסמינר נתייחס לבניה ירוקה ותכנון סביבות בנות קיימא כצורת חשיבה אחרת שהיא לא רק הכרחית לקיימות אנושית לאורך זמן אלא גם יוצרת אדריכלות שונה וטובה יותר במספר היבטים.

 

בעשורים האחרונים התפתח מאוד הידע שקשור לצורת חשיבה זו ונעשו ניסיונות לממשו בהצלחה כזו או אחרת באלפי פרויקטים בעולם וגם בכמה עשרות פרויקטים בישראל.  גוף ידע זה שחלקו קונספטואלי-תיאורטי, חלקו נובע ממחקר יישומי, וחלקו מבוסס על ניסיון בפרויקטים, יעמוד בלב הסמינר ויאפשר לבחון באופן ביקורתי מגוון גישות לבניה ירוקה.

 

במהלך הסמינר נתוודע לצורות חשיבה שונות המפרשות כל אחת בדרכה את המושג בניה ירוקה. בנוסף נלמד מניסיונם של אחרים הן בעזרת ניתוח מקרי מבחן והן בהרצאות ושיחות עם מספר מומחים.  יושם דגש על בחינת אפשרות המימוש של בניה ירוקה בישראל ועל ניתוח מקרי מבחן של בניה ירוקה ישראלית.  

Course description

Green architecture and sustainable design are hot trends and there is a growing consensus about the need to reduce negative environmental impacts of the built environment. Nevertheless this approach is often regarded as a unique professional niche concerned with applying new technologies. Such narrow perception of 'green architecture' dose not enables the radical change which is needed today. In this seminar we will develop a wider perception of 'green architecture' which looks for creating a sustainable way of living and better architecture in many aspects.

 

Recent years have witnessed some attempts to apply such an approach and as result there is a growing body of theoretical and practical knowledge. This body of knowledge will be at the center of the seminar as we will go deeper into central issues which green architects are facing today.

 

During the seminar we will reed together some of the influential writings in this area and analyze some of the most interesting projects of recent years. we will also have the opportunity to hear from Israeli experts about their work. A particular attention will be devoted to applications of sustainable architecture approach in Israel. 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-2218-01 מחשבות ירוקות: תיאוריה ופרקטיקה של בניה ירוקה ופיתוח בר קימא
Green Thouhgts, Green Architecture and Sustainable Developme
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת