חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תולדות האדריכלות ד' - אדריכלות במאות ה-18 וה- 19
  History of Architecture in the 18th and 19th centuries                                               
0881-2212-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1400-1600203כיתות דן-דודשיעור ד"ר מרגלית דנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מיועד לסטודנטים מתואר ראשון בביה"ס לאדריכלות ומהפקולטה לאומניות ופתוח למספר מוגבל של סטודנטים מהחוץ. מבנה הקורס ודגשיו נסמכים על ההנחה כי ידע בהיסטוריה של אדריכלות הכרחי לחינוך למקצוע, לעידוד למחשבה ביקורתית, ולעשייה משמעותית באדריכלות.

 

הקורס יעסוק באדריכלות במאות ה-18 וה-19, תוך שימת דגש על הנושאים המרכזיים שעמדו במרכז המחשבה והעשייה האדריכלית בתקופה. הקורס גם ידון בהשפעות מרחיקות הלכת של השינוים במאות ה-18 וה-19 על מקצוע האדריכלות, הגדרותיו, מטרותיו, וביטויו בעידן המודרני.

 

מטרת הקורס כפולה: מחד, לחשוף את הסטודנטים לנושאים ולמבנים החשובים באדריכלות של המאה המאות ה-18 וה-19, תוך שימת דגש על הקונטקסט התרבותי, החברתי ,האומנותי, האסטתי, הפוליטי והעירוני שבהם התהווה, ומנגד, להעלות קונפליקטים ודילמות שמקורותיהם בתקופה, ולפתח אצל הסטודנטים חשיבה ביקורתית ויצירתית באדריכלות.

Course description

The course is offered to students from the School of Architecture and from the Faculty of the Arts, as well as to few students from other faculties. The structure of the course and its emphasis are based on the premise that the knowledge of architectural history is essential for architectural education, can facilitate critical architectural thinking, and promote creative and meaningful design.

 

This course (conceived as a series of 13 lectures) will deal with architecture in the 18th and 19th centuries and will concentrate on topics which were central to architectural thinking and making during this epoch. The course will also address the far reaching effects of the transformations during this period on the architectural profession, the role of architecture, and its expression in the modern era.

 

The objectives of the course are to familiarize students with significant topics and important architectural expressions of the 18th and 19th centuries, while exploring the broad cultural, social, aesthetic, urban, and political context in which these took place.  In addition it will aim at bringing forth problems and conflicts which originated at the time, in order to encourage students to creative and critical thinking in architecture.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-2212-01 תולדות האדריכלות ד' - אדריכלות במאות ה-18 וה- 19
History of Architecture in the 18th and 19th centuries
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר מרגלית דנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת