חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  תולדות האדריכלות ד- ' אדר' במאות 18 ו 19
  History of Architecture in the 18th and 19th centuries                                               
0881-2212-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1200-1400115מכסיקו - אומנויותשיעור גב' מרגלית דנה
סילבוס מקוצר
הקורס מיועד לסטודנטים מתואר ראשון בביה"ס לאדריכלות ומהפקולטה לאומניות ופתוח למספר מוגבל של סטודנטים מהחוץ. מבנה הקורס ודגשיו נסמכים על ההנחה כי ידע בהיסטוריה של אדריכלות הכרחי לחינוך למקצוע, לעידוד למחשבה ביקורתית, ולעשייה משמעותית באדריכלות.
 
הקורס (הכולל כ-13 הרצאות) יעסוק באדריכלות במאות ה-18 וה-19, תוך שימת דגש על הנושאים המרכזיים שעמדו במרכז המחשבה והעשייה האדריכלית בתקופה. הקורס גם ידון בהשפעות מרחיקות הלכת של ההשינוים במאות ה-18וה-19 על מקצוע האדריכלות, הגדרותיו, מטרותיו, וביטויו בעידן המודרני.
 
מטרת הקורס כפולה: מחד, לחשוף את הסטודנטים לנושאים ולמבנים החשובים באדריכלות של המאה המאות ה-18 וה-19 באירופה ובארצות הברית, תוך שימת דגש על הקונטקסט התרבותי, החברתי ,האומנותי, האסטטי, הפוליטי והעירוני שבהם התהווה, ומנגד, להעלות קונפליקטים ודילמות שמקורותיהם בתקופה, ולפתח אצל הסטודנטים חשיבה ביקורתית ויצירתית באדריכלות.
 
Course description
The course is offered to students from the School of Architecture and from the Faculty of the Arts, as well as to few students from other faculties. The structure of the course and its emphasis are based on the premise that the knowledge of architectural history is essential for architectural education, can facilitate critical architectural thinking, and promote creative and meaningful design.
 
This course (conceived as a series of 13 lectures) will deal with architecture in the 18th and 19th centuries and will concentrate on topics which were central to architectural thinking and making during this epoch. The course will also address the far reaching effects of the transformations during this period on the architectural profession, the role of architecture, and its expression in the modern era.
 
The objectives of the course are to familiarize students with significant topics and important architectural expressions of the 18th and 19th centuries in Europe and North America, while exploring the broad cultural, social, aesthetic, urban, and political context in which these took place.  In addition it will aim at bringing forth problems and conflicts which originated at the time, in order to encourage students to creative and critical thinking in architecture. 
סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-2212-01 תולדות האדריכלות ד- ' אדר' במאות 18 ו 19
History of Architecture in the 18th and 19th centuries
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | גב' מרגלית דנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
אדריכלות במאות ה-18 וה-19
Architecture in the 18th and 19th Centuries
סמסטר: א' תשע"ג, 2 ש"ס
מסגרת: שיעור
 
שם המרצה: גב' דנה מרגלית danamargalith@gmail.com
                  יום ב, 12:00-14:00,אולם פאסטליכט, הפקולטה לאמניות, שעות קבלה: לפי תיאום מראש.
 
תאור הקורס
הקורס מיועד לסטודנטים מתואר ראשון בביה"ס לאדריכלות ומהפקולטה לאומניות ופתוח למספר מוגבל של סטודנטים מהחוץ. מבנה הקורס ודגשיו נסמכים על ההנחה כי ידע בהיסטוריה של אדריכלות הכרחי לחינוך למקצוע, לעידוד למחשבה ביקורתית, ולעשייה משמעותית באדריכלות.
 
הקורס (הכולל כ-13 הרצאות) יעסוק באדריכלות במאות ה-18 וה-19, תוך שימת דגש על הנושאים המרכזיים שעמדו במרכז המחשבה והעשייה האדריכלית בתקופה. הקורס גם ידון בהשפעות מרחיקות הלכת של ההשינוים במאות ה-18וה-19 על מקצוע האדריכלות, הגדרותיו, מטרותיו, וביטויו בעידן המודרני.
 
מטרת הקורס כפולה: מחד, לחשוף את הסטודנטים לנושאים ולמבנים החשובים באדריכלות של המאה המאות ה-18 וה-19 באירופה ובארצות הברית, תוך שימת דגש על הקונטקסט התרבותי, החברתי ,האומנותי, האסטטי, הפוליטי והעירוני שבהם התהווה, ומנגד, להעלות קונפליקטים ודילמות שמקורותיהם בתקופה, ולפתח אצל הסטודנטים חשיבה ביקורתית ויצירתית באדריכלות.
 
תאור הקורס באנגלית:
The course is offered to students from the School of Architecture and from the Faculty of the Arts, as well as to few students from other faculties. The structure of the course and its emphasis are based on the premise that the knowledge of architectural history is essential for architectural education, can facilitate critical architectural thinking, and promote creative and meaningful design.
 
This course (conceived as a series of 13 lectures) will deal with architecture in the 18th and 19th centuries and will concentrate on topics which were central to architectural thinking and making during this epoch. The course will also address the far reaching effects of the transformations during this period on the architectural profession, the role of architecture, and its expression in the modern era.
 
The objectives of the course are to familiarize students with significant topics and important architectural expressions of the 18th and 19th centuries in Europe and North America, while exploring the broad cultural, social, aesthetic, urban, and political context in which these took place.  In addition it will aim at bringing forth problems and conflicts which originated at the time, in order to encourage students to creative and critical thinking in architecture. 
 
דרישות הקורס -נוכחות, מבחן
 
מרכיבי הציון הסופי - 100% בחינה מסכמת
הסבר עקרוני לגבי הבחינה המסכמת ואופייה ינתן לסטודנטים בהמשך.
  
נושאי הקורס
הקורס (הכולל כ-13 הרצאות) יעסוק באדריכלות במאות ה-18 וה-19, תוך שימת דגש על הנושאים המרכזיים שעמדו במרכז המחשבה והעשייה האדריכלית בתקופה - קדמה ונאורות (Progress & Enlightenment), חזון ורפורמה (Vision and Reform), מהפכה (Revolution), לאומיות (Nationalism), היסטוריציזם (Historicism), וטכנולוגיה (Technology).
 
הבנת היחודיות של תקופה זו ביחס לקודמותיה חשובה ביותר. הקורס מסתמך, במידה רבה, על ההבנות והידע של תיאוריה והיסטוריה של אדריכלות מהעת העתיקה ועד הבארוק, שלמרות מגוון הביטיים שלהן, היה להן במשותף- בכך שעקבו אחרי תפיסת עולם ומדע מסורתיים.
 
רצף הרצאות (נתון לשינוי)
 
המאות המאות ה-18 וה-19 כתקופת מעבר ושינוי
המהפכה המדעית וההשכלה, המהפכות החברתיות והמדיניות , המהפכות התעשייתיות
(הקדמה(
 
קדמה ונאורות (המאה ה-18)
 
1.      קדמה, נאורות, והיסטוריה
       התייחסות להיסטוריה של האדריכלות כמקור לאמיתות רציונאליות ומדעיות (ניאו-קלסיציזם/ הסגנון הגריקו גותי)
       התייחסות להיסטוריה של האדריכלות כמקור לפיתוח סגנון וטעם סובייקטיבי (פיקצ'רסק)
       התייחסות להיסטוריה של האדריכלות כמקור לפרשנות, ביקורת, ודימיון (אד' הרמניוטית)
 
2.      קדמה, נאורות ואדריכלות "מדברת"
        מוסדות עם פרוגראמות חדשות (עבודותיהם של אד' איטיין לואי בולב ואד' קלוד ניקולה לדו)
 
3.      קדמה, נאורות, העיר, והציבור
         המערך הציבורי ותכנון העיר המודרנית (פאריס, לונדון)
         מבנים לשירות הציבור: שווקים, תאטראות, בתי ספר, מבני אדמיניסטרציה וממשל.
 
4.      קדמה נאורות ואדריכלות הגנים
         גנים ניאוקלאסיים וגני הפיקצ'רסק
 
מהפכה (המאה ה-18 וה-19)
 
5.      אדריכלות מהפכנית באירופה
       אדריכלות כפרופגנדה לאומנית ודמוקרטית (צרפת)
       אדירכלות של תעשייה, כסף ומסחר (אנגליה)
       סביבות מגורים ועבודה לבורגנות (אנגליה, צרפת)
       סבביבות מגורים ועבודה לפועלים (אנגליה)
 
6.      אדירכלות מהפכנית ארה"ב
       (הרצאת אורח ד"ר רועי קוסלובסקי)
 
לאומיות והיסטוריציזם (המאה ה-19)
 
7. אדריכלות לאומית ואדריכלות היסטוריציסטית
   התחיית סגנונות הקלאסיקה והגותיקה - הניאו קלאסיקה והניאו-גוטיקה (אנגליה, צרפת, וגרמניה)
   סגנון היסטוריציסטי אבולוציוני (גרמניה)
 
תיעוש וטכנולוגיה (המאה ה- 19 ותחילת המאה ה-20)
 
8.      אדריכלות התיעוש באירופה וזרם ה"אומנות והאמנות"
        תכנון העיר המתועשת ועיר הגנים
        גשרים, תחנות רכבת ומבני ציבור מתועשים ומבני ה"אומנות והאמנות"
 
9,10. אדריכלות הארט נובו באירופה
          בלגיה, צרפת, אנגליה, ספרד
 
11.  אדריכלות התיעוש בארצות הברית וזרם ה"אומנות והאמנות"
       תכנון העיר המתועשת וריאותיה הירוקות
       אסכולת שיקאג (גורד השחקים) ומבני הארט אנד קרפטס
 
12.  אדריכלות הארט נובו-בארצות הברית
 
13. סיכום וחזרה.
 
רשימת ספרות:
הקורס מסתמך על שני ספרים חשובים.
לקראת כל הרצאה, סטודנטים יקבלו רשימת קריאה שתפרט את העמודים הרלוונטים להרצאה
1. Barry Bergdoll, EUROPEAN ARCHITECTURE 1750-1890, Oxford University Press, the Oxford History of Art Series, 2000-
2. V. Beirrmann, B.Borngässer and all, Architectural Theory from the Renaissance to the Present, Tachen, 2003
לקריאה נוספת:
3. Robin Middleton & David Watkin, Neoclassical and 19th Century Architecture, Rizzoli, 1980, V.1 & V.2
4. Alberto Pérez-Gómez, The Crisis of Modern Science, MIT Press, 1983
חומר עזר נוסף - מצגות שינתנו בשיעור
___________________________________________________________
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת