חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  עיצוב בסיסי ב
  Basic Design B                                                                                       
0881-2113-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1000-1300205דה בוטון - אדריכלותסדנה מר בורשטיין איתמר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס מהווה המשך פיתוח שפה חזותית ומיועד לתלמידי ארכיטקטורה. בקורס נעמיק את

המחקר בתחומים צורה, חומר, טקסטורה וקומפוזיציה. כמו כן, נתחיל לבחון מושגים כמו פרט ופונקציה.

 

Course description

The course is a secondary course in the development of visual language and explores methods of research of  form, material, textures and compositions.

More so, we will start exploring other themes as detail and function.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-2113-01 עיצוב בסיסי ב
Basic Design B
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר בורשטיין איתמר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת