חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לסוציולוגיה
  Introduction to Sociology  
0881-1404-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'0800-1000201 כיתות דן דודשיעור ות ד"ר אדלר אירית
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סוציולוגיה היא תחום מחקר מורכב ודינאמי, העורך שימוש במושגים ובמתודות ייחודיות כדי לנתח מצבים ומגמות חברתיות. מטרת הקורס היא להניח את היסודות להכרת הדיסציפלינה הסוציולוגית, הקניית כלים בסיסיים להבנת המציאות החברתית מתוך ראיה סוציולוגית ביקורתית. יושם דגש על פיתוח חשיבה סוציולוגית שתאפשר הבנת ולניתוח סוגיות ספציפיות כגון האופן בו מתגבשת זהות חברתית של פרטים, תרבות, מקור האי שוויון ותוצאותיו החברתיות, התפלגות העצמה הפוליטית בחברה, ארגונים וכדומה. הקורס יעניק לסטודנטים ולסטודנטיות את המידע והרעיונות המאפשרים להסביר את החברה בת זמנינו בישראל ובמקומות אחרים.  

Course description

Course focuses on basic concepts, research, and theories involved in increasing the understanding of human behavior and human societies. Topics of analysis include culture, socialization, social interaction, social institutions, social stratification, and community. Numerous contemporary social problems and issues such as racial and ethnic relations, sexism, and class bias are discussed.

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1404-01 מבוא לסוציולוגיה
Introduction to Sociology
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר אדלר אירית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1