חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  טכנולוגיות בנייה
  Building Technology                                                                                  
0881-1310-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'0900-1100203כיתות דן-דודשיעור מר יחיאלי אהד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה הינו מבוא להבנת טכנולוגיות הבניה וייצור. הקורס מורכב מסדרת הרצאות בהן יידונו היבטים שונים של הבניה, שיטות בניה, עקרונות מבניים, חומרים, פרטים, מערכות ויישומים.

הקורס נועד להקניית מודעות ויצירת הרגלי עבודה בהם בחירת חומרי הבניה ופיתוח פרטי הבניין הם חלק בלתי נפרד מתהליך התכנון. הקורס מדגיש את תהליך גיבוש המבנה על השלד, המעטפת והמערכות, ואת תהליך פירוט בנין מחייב התחשבות בתכונות החומרים, תהליכי ייצור והרכבה, האפשרויות והמגבלות הכרוכים בביצוע, שיקולים של תחזוקה והשפעת שימוש החומרים על הסביבה.

מטלת סיום – מבחן רב ברירה.

Course description

 

The course is designed as an introduction to the understanding of building technology and production. The course is composed of a series of lectures: on various aspects of building methods, structural concepts, materials and detailing. The intention is to develop an understanding of building components, structure' envelope and materials as an integral part of the design process: a process which requires consideration of the nature of materials, the production and manufacturing processes, the potential and limitation of the craftsmen and the environmental implications of the materials. The course will be followed by an exam based on the material taught in the lectures and included in the bibliography.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1310-01 טכנולוגיות בנייה
Building Technology
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | מר יחיאלי אהד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת