חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לחשיבה אינטגרטיבית ומערכתית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדריכלות
  Introduction to Integrative System Thinking - Science, Engineering  
0881-1308-03
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1100-1200203 כיתות דן דודתרגיל ד"ר מוסרי אברהם
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

הקורס מהווה קורס מבוא לשרשראות מקצועות המדע, ההנדסה והטכנולוגיה בלימודי

אדריכלות. המטרה המרכזית היא להקנות לסטודנטים, החל מהשלבים הראשוניים של לימודי

ארכיטקטורה, חשיבה אינטגרטיבית והבנה מערכתית כוללת, תוך הקניית כלים בסיסיים

וראשוניים, בתחומי ההנדסה המדע והטכנולוגיה. הקורס יתמקד בהבנת אפשרויות שילובם של

השיקולים המדעיים, ההנדסיים והטכנולוגיים לצד שיקולים אומנותיים ועיצוביים כחלק

אינטגרלי ובלתי נפרד מתהליך היצירה האדריכלית. משום רוחב היריעה וגיוונה חלקו של הקורס

יהיה סלקטיבי וממוקד בנושא או נושאים נבחרים.

Course description

This course is an introduction to the courses in the field of science, engineering and technology in architectural studies. Its main target is to give the students, from the early stages of the architectural studies, an integrative and overall knowledge of systems in addition to basic tools in the field of science, engineering and technology. The course focuses on the possibilities to integrate aspects of science, engineering and technology beside artistic and aesthetic aspects, as an indispensable part of the architectural creation. Because of the wide span of the course, part of it will focus on one or more specific areas of study.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1308-03 מבוא לחשיבה אינטגרטיבית ומערכתית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדריכלות
Introduction to Integrative System Thinking - Science, Engineering
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר מוסרי אברהם

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1