חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תולדות אדריכלות ב+ג
  History of Architecture  
0881-1217-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1200-1600206אמכסיקושיעור ד"ר בטרמן גרבינר אסתר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת השיעור הינה הקניית הכרות והבנה, ממוקדות ונרחבות כאחת, של המאפיינים האדריכליים המייחדים את התקופות שמנפילת האימפריה הרומית ועד לברוק.  הנושאים יידונו בסדר כרונולוגי: נצרות קדומה, ביזנץ, הקיסרות הקרולינגית, רומנסק, גותיקה, רנסאנס, מנייריזם וברוק. במוקד הדיון יהיו מכלולים ומבני מפתח דתיים ואזרחיים, על מרכיביהם ועל חיבוריהם העירוניים והנופיים. הדגשים בכל תקופה יהיו על הקשרים תרבותיים וחברתיים. השיעור יעסוק גם בהשלכות וברלוואנטיוּת עתידית של הגישות האידיאולוגיות והאסתטיות הבאות לידי ביטוי בעשייה האדריכלית שבמהלך שבע עשרה המאות בן נעסוק.

Course description

The objective of this course is to provide you with basic knowledge of the architectural characteristics of the periods after the fall of the Roman Empire to the Baroque. Issues will be discussed in chronological order: Early Christianity, Bizanz, Carolingians, Romanesque, Gothic, Renaissance, Mannerism and Baroque. The discussion will focus on key structures and monuments from Western Europe and the Near East, in their historical, cultural and artistic contexts, and on future relevance of the ideological and aesthetic approaches of these seventeen centuries.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1217-01 תולדות אדריכלות ב+ג
History of Architecture
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר בטרמן גרבינר אסתר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת