חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  תולדות אדריכלות ב+ג
  History of Architecture                                                                              
0881-1217-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1200-1600206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר גרבינר אסתר
סילבוס מקוצר
 מטרת השיעור הינה הקניית הכרות והבנה, ממוקדות ונרחבות כאחת, של המאפיינים האדריכליים המייחדים את התקופות שלאחר נפילת האימפריה הרומית ועד לברוק. הנושאים יידונו בסדר כרונולוגי: נצרות קדומה, ביזנץ, קרולינגים, רומנסק, גותיקה, רנסאנס, מנייריזם וברוק. במוקד הדיון יהיו מכלולים ומבני מפתח דתיים ואזרחיים, על מרכיביהם ועל חיבוריהם העירוניים והנופיים. בכל תקופה יושם דגש על הקשרים היסטוריים, תרבותיים בכלל ואמנותיים בפרט, אשר העשייה האדריכלית הייתה חלק מהם.
Course description
The objective of this course is to provide you with basic knowledge of the architectural characteristics of the periods after the fall of the Roman Empire to the Baroque. Issues will be discussed in chronological order:Early Christianity, Bizanz, Carolingians, Romanesque, Gothic, Renaissance, Mannerism and Baroque.The discussion will focus on key structures and monuments from Western Europe and the Near East, in their historical, cultural and artistic context
סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1217-01 תולדות אדריכלות ב+ג
History of Architecture
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר גרבינר אסתר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת