חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות
  Introduction to Art Analysis - Focus on Architecture  
0881-1212-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1200-1400115 מכסיקושיעור ד"ר מאירי-דן נעמי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בסמסטר ב' נבקש ליישם את מיומנויות ההתבוננות ביצירת האמנות (סמסטר א') על אדריכלות, תוך שימת דגש על ראיית האדריכלות כמהות רב-תחומית, רב-רבדית ותלוית הקשרים. מהפכות חברתיות ותמורות כלכליות, התפתחויות טכנולוגיות ומדעיות, כוחות פוליטיים, מגמות והלכי-רוח תרבותיים ואמנותיים, כמו גם אירועים חד-פעמיים, כל אלו משפיעים על השיח האדריכלי ועל היצירה האדריכלית. מטבע הדברים, השיח והיצירה האדריכליים ישפיעו, בתורם, על ה"חברה" במובנו הרחב ביותר של המושג.

במוקדו של כל אחד מהשיעורים תוצב סוגיה מסוימת, הנוגעת – במידה ובצורה זו או אחרת – בקשרים שבין האדריכלות לבין סוגיות של פונקציונליות ואסתטיקה; בין האדריכלות בת הזמן לבין ההיסטוריה של האדריכלות; בין האדריכלות לבין האדריכל, מזה, והמזמין/ משתמש/ מפענח (החל בשליט היחיד, עבור בקהילת המשתמשים וכלה במי שמבקשים לקרוא את היצירה האדריכלית בתור מרכיב תרבותי), מזה; בין האדריכלות לבין המרחב הפיסי (של העיר, למשל), מזה, והמרחב התודעתי של המדינה/ העולם, מזה; ובין האדריכלות לבין מדיה ותצורות אחרים של אמנות/ תרבות חזותית. הדיון אינו כרונולוגי. וכך, קורס זה מבקש לבוא בנוסף לקורסי תולדות האדריכלות.

Course description

The aim of this course is to practice the skills of description, analysis and interpretation of visual messages (from the first semester) in the field of architecture.  Various sorts of building types will be examined as an interdisciplinary and multi layered phenomenon which has to be addressed in a variety of contexts.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1212-01 מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות
Introduction to Art Analysis - Focus on Architecture
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר מאירי-דן נעמי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת