חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות
  Introduction to Art Analysis - Focus on Architecture  
0881-1212-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1200-1400115 מכסיקושיעור ד"ר מאירי-דן נעמי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בסמסטר ב' נבקש ליישם את מיומנויות ההתבוננות ביצירת האמנות (סמסטר א') על אדריכלות, תוך שימת דגש על ראיית האדריכלות כמהות רב-תחומית, רב-רבדית ותלוית הקשרים. מהפכות חברתיות ותמורות כלכליות, התפתחויות טכנולוגיות ומדעיות, כוחות פוליטיים, מגמות והלכי-רוח תרבותיים ואמנותיים, כמו גם אירועים חד-פעמיים, כל אלו משפיעים על השיח האדריכלי ומסייעים בהנעת מהלכים ובקביעת נורמות חדשות.

במוקדו של כל אחד מהשיעורים תוצב סוגיה מסוימת, הנוגעת – במידה ובצורה זו או אחרת – בקשרים שבין האדריכלות לאדריכל, בין האדריכלות למזמין/ משתמש (החל בשליט היחיד וכלה בציבור הרחב) ובין האדריכלות ל"חברה" במובנו הרחב ביותר של המושג. הדיון, מטבע הדברים, אינו כרונולוגי; וקורס זה מבקש, על כן, לבוא בנוסף לשיעורי תולדות האדריכלות.

Course description

The aim of this course is to practice the skills of description, analysis and interpretation of visual messages (from the first semester) in the field of architecture.  Various sorts of building types will be examined as an interdisciplinary and multi layered phenomenon which has to be addressed in a variety of contexts. 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1212-01 מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות
Introduction to Art Analysis - Focus on Architecture
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר מאירי-דן נעמי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת