חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לניתוח יצירות אמנות
  Introduction to Art Analysis  
0881-1211-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1200-1400115 מכסיקושיעור ד"ר מאירי-דן נעמי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

"לדעת לראות" (לאונרדו דה וינצ'י);

"ככל שאתה יודע יותר, אתה רואה יותר" (אלדוס האקסלי)

 מטרת הקורס היא להקנות מיומנויות תיאור, ניתוח ופרשנות של דימויים חזותיים, בכלל, ושל יצירות אמנות, בפרט. אלו לצד אלו ייבחנו המרכיבים הצורניים והתכניים של הדימוי ושל היצירה, תוך עיון בהקשרים ובנסיבות שנוצרו בהם ונועדו אליהם. נוסף על כך, תינתן הדעת גם על מקומו של קורא (עצמאי) ועל מקומה של קריאה (ביקורתית או חלופית) שאינם מחויבים ל"כוונת המחבר".

במהלך הסמסטר ייבחנו האופנים השונים שבהם הצופה קולט מסרים חזותיים – ברמה החושית והתפיסתית, כאחת, על מנת לאפשר לסטודנט לגבש לעצמו הבנה בתהליכי התבוננות, שתהא בסופו של דבר לא רק מושכלת ומלאה, אלא גם ביקורתית ובעלת פוטנציאל ליצירה עצמאית בשדה האדריכלות.

בין היתר יידונו הסוגיות הבאות:

-          מהי אמנות? מה בין אָמנות לאוּמנות? ומה בין אמנות טובה לאמנות שאינה טובה?

-          תגובה חושית למרכיבים צורניים, דוגמת קו (ותנועה), צבע (ואור), תבנית וקומפוזיציה, והקשר האפשרי ביניהם לבין תכניו ומשמעויותיו של ההיגד החזותי;

-          מלה ותמונה – על היחס המורכב בין המדיום הטקסטואלי למדיום החזותי;

-          מקור ומקוריות – על הפנייה של היוצר לעבר ו/או לקיים לצורך העמדה של מסר חדש וייחודי;

-          האני הפרטי והעולם הסובב – מה משמעותה של "שפה אישית" ו/או "קריאה אישית" ומה מקומם של משתנים תרבותיים ובין-תרבותיים?

Course description

The more you know, the more you see” (Aldous Huxley) – The aim of this course is to acquire skills of description, analysis and interpretation of works of art.  Sensual data received in the eye and perceptual information processed in the brain will be examined in order to understand how and why we see and conceive visual messages, in general, and painting, sculpture and architecture, in particular.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1211-01 מבוא לניתוח יצירות אמנות
Introduction to Art Analysis
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר מאירי-דן נעמי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת