חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מבוא לניתוח יצירות אמנות
  Introduction to Art Analysis                                                                         
0881-1211-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1200-1400115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר מילאנו רונית
סילבוס מקוצר
"לדעת לראות" (לאונרדו דה וינצ'י); "ככל שאתה יודע יותר, אתה רואה יותר" (אלדוס האקסלי) – מטרת הקורס היא להקנות מיומנויות תיאור, ניתוח ופרשנות של דימויים חזותיים, באשר הם. אלו לצד אלו ייבחנו המרכיבים הצורניים והתכניים, תוך עיון בהקשרים השונים שבהם נעשתה היצירה ושאליהם יועדה.
במהלך הסמסטר ייבחנו האופנים השונים שבהם קולט האדם מסרים חזותיים – ברמה החושית והתפיסתית, כאחת, על מנת לאפשר לסטודנט לגבש לעצמו הבנה בתהליכי התבוננות, שתהא בסופו של דבר לא רק מושכלת ומלאה, אלא גם ביקורתית ובעלת פוטנציאל ליצירה עצמאית בשדה האדריכלות.
בין היתר יידונו הסוגיות הבאות:
-         מהי אמנות? מה בין אָמנות לאוּמנות? ומה בין אמנות טובה לאמנות שאינה טובה?
-         תגובה חושית למרכיבים צורניים, דוגמת קו (ותנועה), צבע (ואור), תבנית וקומפוזיציה, והקשר האפשרי ביניהם לבין תכניו ומשמעויותיו של ההיגד החזותי;
-         מלה ותמונה – על היחס המורכב בין המדיום הטקסטואלי למדיום החזותי;
-         מקור ומקוריות – על הפנייה של היוצר לעבר ו/או לקיים לצורך העמדה של מסר חדש וייחודי;
-         האני הפרטי והעולם הסובב – מה משמעותה של "שפה אישית" ומה מקומם של משתנים תרבותיים ובין-תרבותיים?
Course description
The more you know, the more you see” (Aldous Huxley) – The aim of this course is to acquire skills of description, analysis and interpretation of works of art. Sensual data received in the eye and perceptual information processed in the brain will be examined in order to understand how and why we see and conceive visual messages, in general, and painting, sculpture and architecture, in particular.
סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1211-01 מבוא לניתוח יצירות אמנות
Introduction to Art Analysis
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | ד"ר מילאנו רונית

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת