חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תולדות האדריכלות א' - עד הנצרות הקדומה
  History of Architecture A  
0881-1207-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1000-1200001 קיקואיןשיעור ד"ר קוזלובסקי רועי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס מבוא זה סוקר את האדריכלות של הציביליזציות המרכזיות של העולם העתיק, וקשרי הגומלין ביניהן. במהלך

הסמסטר ננוע בזמן ובמרחב, כשנקודת המוצא תהייה המעבר מחברה נוודית להתיישבות קבע תקופת האבן. בהמשך

-

נלמד את האדריכלות של מצרים והמזרח התיכון הקדומים, והאדריכלות של יוון ורומא . משם נרחיב את המבט אל

תרבויות לא מערביות, ונבחן את הסביבה הבנויה של הודו, המזרח הרחוק, ואמריקה טרום קולומביאנית. במהלך

הקורס נלמד מושגים בסיסיים להבנת האדריכלות, כגון סגנון, אורנמנט, פרופורציה, וטיפוסי בניין, כמו גם האספקט

הטכנולוגי של הבנייה מערכות טקטוניות, ארגון העבודה, וטכניקות ייצור. נלמד כיצד האדריכלות בגילוייה היום

יומיים והטקסיים ערים, מבנים ייצוגיים, תשתיות ומגורים קשורים לאקלים, משאבים חומריים, וגאוגרפיה

— —

)העולם הטבעי(, כמו גם השקפות עולם דתיות ומערכות חברתיות, כלכליות, ופוליטיות )העולם הסוציו תרבותי(.

Course description

This course will survey architectural culture in various parts of the world over a broad span of history from the Prehistoric up to the Roman period c. 300 C.E. During this semester you will become acquainted with architectural form and style, the use of building materials and technologies, a range of building types, and issues of siting and program. You will see how architecture and urbanism are linked to climate and geography (the natural world), and governmental, religious and philosophical systems (the socio-cultural world).

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1207-01 תולדות האדריכלות א' - עד הנצרות הקדומה
History of Architecture A
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר קוזלובסקי רועי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת