חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תיעוד מבנים ואתרים היסטוריים
  Documentation of Historic Buildings and Sites                                                        
0881-1113-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'שיעור ות גב' דר ויזל גל
סמ'  ב'שיעור ות
סמ'  א'1200-1400206אמכסיקו - אומנויותשיעור ות ד"ר מטרני קרן
סמ'  ב'1600-1800213מכסיקו - אומנויותשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תיעוד תהליך לזיהוי ורישום ההיבטים הפיזיים, ההיסטוריים והתפקודיים הנוגעים לנכסי מורשת תרבותית. תהליך זה נועד להבטיח שהתכנון, השימור והתחזוקה של האתר ההיסטורי יהיו בהלימה לערכים ולמשמעות התרבותית שלו. התיעוד הוא חלק בלתי נפרד מתהליכי ההכרזה, ההגנה והניהול של מבנים ואתרים היסטוריים.

הקורס יעסוק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של מחקר ושיטות תיעוד, במטרה להקנות לסטודנטים כלים ומיומנויות להכנת מסמך תיעוד בהתאם לסטנדרטים הנדרשים בישראל.

השיעורים התיאורטיים ייערכו במתכונת פרונטלית. התרגיל יהיה ביצוע פרויקט מעשי של תיעוד בנושא אחיד שיוצג בתחילת הסמסטר. שיעורי ההנחיה יוקדשו להדרכה ולביקורת המטלות.

Course description

Documentation is the process of identification and recording of all relevant physical, historical and functional information about cultural heritage assets with a view of formulating an appropriate strategy for its conservation and management. Documentation is an integral part of the listing, protection and management of Historic buildings and sites.

The course will explore theoretical and practical aspects of research and documentation methods, in order to provide students with the tools and skills to prepare Documentation according to the standards required in Israel

The course is conducted in classroom. The exercise will be an implementation of a Documentation process on a topic that will be presented at the beginning of the semester. The tutoring sessions will be dedicated to training and task inspection.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1113-01 תיעוד מבנים ואתרים היסטוריים
Documentation of Historic Buildings and Sites
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' דר ויזל גל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת