חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הבנת המרחב והבעתו 1
  Graphic Expression in Architecture 1  
0881-1107-03
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  א'1300-1600203 בית הסטודנטסדנה מר מוזס סלומון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

הקורס מיועד להקנות מושגים ומיומנוית בסיסיים בהבנת המרחב והבעתו הדו-מימדית ידנית באמצעות היטלים, אקסונומטריה, פרספקטיבה, אור וצל, רישום של הסביבה הבנוייה, ניהול ספר סקיצות. דגש על הקשר בין הבעת המרחב ותהליך התכנון. להרצאות מתלווים תרגילים, ליישום החומר הנלמד בהרצאה.

 

Course description

The purpose of the course is to acquaint the student with the main graphic tools used for conveying architectural ideas.  Main topics: perspective representation of architecture, architectural graphics, freehand graphic expression, drawing from life, sketchbook recording.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-1107-03 הבנת המרחב והבעתו 1
Graphic Expression in Architecture 1
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | מר מוזס סלומון

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1