חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ניהול טכני בהפקה
  Production Technical Management  
0861-8020-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1200-1400210 מכסיקושיעור ות מר פרידמן עודד במבי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

במסגרת מערך ההפקות של תיאטרון האוניברסיטה, משמשים התלמידים כאחראים על תהליכי עיצוב הבמה על כל מרכיביה -  תפאורה, תלבושות, תאורה ואביזרים. מנהלי המחלקות של התחומים הנ"ל, ילמדו בקורס את תהליכי הניהול והביצוע השונים.

הקורס יעסוק גם בהיבטים תיאורטיים וניהוליים לצד לימוד והתנסות בכל ההיבטים המעשיים / הפקתיים.

הקורס מתמודד עם הבנת התהליכים, תוך בדיקה ולימוד של בעלי תפקידים, לוחות זמנים, הקשר בין היוצרים ועוד. בצד המעשי בין השאר, נעסוק בלימוד והדרכה של סוגי חומרים – בדים שונים, ברזל לסוגיו, עץ ונייר ועד לפולימרים ודבקים.

דגש רב מהתהליך הלימודי יעסוק גם בבטיחות בעבודה.

מעבר לשעות הלימוד בכיתה, כל סטודנט יקבל ליווי מלא של עבודתו בהפקות אליהן ישובץ.

Course description

Production Technical management

The course accompanies students while working in different roles of the theatre production – as head of the set design group, the costume design, lighting and head of the props design. In the course students will get to know and understand the production process from the technical point of view – along with understanding different roles in productions, timetables, budget and more.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-8020-01 ניהול טכני בהפקה
Production Technical Management
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | מר פרידמן עודד במבי

סילבוס מפורט/דף מידע

ניהול טכני בהפקה

Production Technical management

סמסטר א' תשע"ט

2_ ש"ס

שיעור ותרגיל

שם המרצה: מר במבי פרידמן

טלפון:    036408612

דואר אלקטרוני:    frido@post.tau.ac.il

שעות קבלה:    9:45

יום:          ב

בניין:   מקסיקו

חדר:     106

לפי תאום טלפוני מראש
 

 

 

תיאור הקורס  

במסגרת מערך ההפקות של תיאטרון האוניברסיטה, משמשים התלמידים כאחראים על תהליכי עיצוב הבמה על כל מרכיביה -  תפאורה, תלבושות, תאורה ואביזרים. מנהלי המחלקות של התחומים הנ"ל, ילמדו בקורס את תהליכי הניהול והביצוע השונים.

הקורס יעסוק גם בהיבטים תיאורטיים וניהוליים לצד לימוד והתנסות בכל ההיבטים המעשיים / הפקתיים.

הקורס מתמודד עם הבנת התהליכים, תוך בדיקה ולימוד של בעלי תפקידים, לוחות זמנים, הקשר בין היוצרים ועוד. בצד המעשי בין השאר, נעסוק בלימוד והדרכה של סוגי חומרים – בדים שונים, ברזל לסוגיו, עץ ונייר ועד לפולימרים ודבקים.

דגש רב מהתהליך הלימודי יעסוק גם בבטיחות בעבודה.

מעבר לשעות הלימוד בכיתה, כל סטודנט יקבל ליווי מלא של עבודתו בהפקות אליהן ישובץ.

 

 

Production Technical management

The course accompanies students while working in different roles of the theatre production – as head of the set design group, the costume design, lighting and head of the props design. In the course students will get to know and understand the production process from the technical point of view – along with understanding different roles in productions, timetables, budget and more.

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, הגשת תרגילים ועבודת גמר

 

מרכיבי הציון הסופי

50 אחוז תרגילים והגשות ביניים, 50 אחוז עבודה מסכמת

 

רשימת ספרות החומר לקריאה ייקבע לפי נושא עבודת הסטודנט/ית

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת