חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הפקה בתיאטרון-שנה ב'
  Production in the Theater-Second Year  
0861-8019-02
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1800-2000 עבודה מע
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר

בשיעור הפקה זה ישתתף כל תלמיד באחת מהפקות החוג לתיאטרון בתפקיד צוות טכני בכיר. הוא ישובץ כמנהל יצור ,או כמנהל תלבושות ,או כמנהל תאורה ויהיה אחראי על ניהול הביצוע של אחד מתחומי עיצוב אלה.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-8019-02 הפקה בתיאטרון-שנה ב'
Production in the Theater-Second Year
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקה בתיאטרון - שנה ב'

Production in the Theatre - Second  Year

קבוצה 01 בסמסטר א

קבוצה 02 בסמסטר ב

תשע"ט

סוג המסגרת: עבודה מעשית

 

שם המרצה: גורצקי מרים

טלפון:    0507923830

דואר אלקטרוני:    biluguer@post.tau.ac.il

שעות קבלה:

לפי תאום מראש  

 

בניין:  B במתחם מעונות איינשטיין             

חדר:   6    

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס

 

בשיעור הפקה זה ישתתף כל תלמיד באחת מהפקות החוג לתיאטרון בתפקיד צוות טכני בכיר. הוא ישובץ כמנהל יצור ,או כמנהל תלבושות ,או כמנהל תאורה ויהיה אחראי על ניהול הביצוע של אחד מתחומי עיצוב אלה.

 

תאור הקורס באנגלית:

 

 

דרישות הקורס

 

נוכחות בכל הפעילויות הקשורות לתפקידו בהפקה ומילוי התפקיד לפי הנחיות המורה והחונך

 

 

 

מרכיבי הציון הסופי

 

התלמיד יקבל ציון השתתף אם ימלא את כל מטלותיו המקצועיות ויהיה נוכח  בכל המפגשים המתחייבים מהגדרת תפקידו.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

יצור תפאורה, תלבושות ואביזרים, הקמה, כיוונים והפעלת תאורה. ניהול תקציב, ניהול לוח זמנים טכני.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת