חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הפקה בתיאטרון -שנה א'
  Production in the Theater-First Year  
0861-8018-02
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1600-1800 עבודה מע
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר

בשיעור הפקה ישתתף כל תלמיד באחת מהפקות החוג לתיאטרון בתפקיד צוות טכני זוטר. התלמיד יתנסה בבניית וצביעת תפאורה, בתלית ובכוון פנסי תיאטרון ובביצוע אביזרים ותלבושות.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-8018-02 הפקה בתיאטרון -שנה א'
Production in the Theater-First Year
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקה בתיאטרון - שנה א'

Production in the Theatre - first year

קבוצה 01 בסמסטר א

קבוצה 02 בסמסטר ב

תשע"ט

 

סוג המסגרת: עבודה מעשית

שם המרצה: פרופ' גורצקי מרים

טלפון:    0507923830

דואר אלקטרוני:    biluguer@post.tau.ac.il

שעות קבלה:

לפי תאום מראש  

 

בניין:  B במתחם מעונות איינשטיין             

חדר:   6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס

 

בשיעור הפקה ישתתף כל תלמיד באחת מהפקות החוג לתיאטרון בתפקיד צוות טכני זוטר. התלמיד יתנסה בבניית וצביעת תפאורה, בתלית ובכוון פנסי תיאטרון ובביצוע אביזרים ותלבושות.

 

תאור הקורס באנגלית:

 

 

דרישות הקורס

 

נוכחות בכל הפעילויות הקשורות לתפקיד התלמיד בהפקה בהתאם לזימון המפיק

 

מרכיבי הציון הסופי

 

התלמיד יקבל ציון השתתף אם ימלא את כל מטלותיו המקצועיות ויהיה נוכח בכל המפגשים והמשמרות המתחייבים מהגדרת תפקידו.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

התנסות מעשית בתפקידים טכניים זוטרים בכל תחומי העיצוב בתיאטרון

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת