חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  טכניקה של תלבושות
  Technique in Costumes Design  
0861-8017-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1600-1800210 מכסיקוסדנה גב' קלריך דרץ' ילנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס נלמד את התפתחות גזרת הבגד לאורך תקופות ההיסטוריות הכי בולטות, מיוון העתיקה, תקופה האליזבטנית ועד תחילת מאה ה-20.

הקורס מורכב מחלק תיאורטי, כאשר נלמד ונחקור את החומר הוויזואלי מיצירות אמנות, וחלק מעשי כאשר תהיה אפשרות להתנסות להבין גזרה, חומרים ולבדוק באופן מעשי את החומר התיאורטי הנלמד.

לסטודנטים יינתנו שיעורי בית, כאשר ניתן יהיה להתחלק לזוגות ולעבוד על מחקר ועשיית הדגם בצוות.

מטרתו של הקורס ללמוד את גזרות שונות של בגד תקופתי ולהתנסות בבניית דגם מחומר אמיתי.

Course description

The course will teach the development of dress patterns throughout most prominent historical periods, from ancient Greece, Elizabethan era to the early 20th century.

The course consists of a theoretical section, where we will learn and investigate the matter visual works of art, and practical section, when we will learn to understand cut, materials and actually examine the theoretical material learned.

Students will be given homework, when it will be possible to split into pairs and work on research and model-making  in team.

The purpose of the course is to learn the different periodic patterns and experience in building real material model.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-8017-01 טכניקה של תלבושות
Technique in Costumes Design
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' קלריך דרץ' ילנה

סילבוס מפורט/דף מידע

 טכניקה של תלבושות

Technique in Costumes Design

סמסטר ב' תשע"ט

2 ש"ס

סוג המסגרת: סדנה

 

שם המרצה: ילנה קלריך דרץ'

טלפון:   050-3134178

דואר אלקטרוני:    elena.kelrich@gmail.com

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

 

 

שעות: 16.00-18.00 יום: חמישי

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס  

 

בקורס נלמד את התפתחות גזרת הבגד לאורך תקופות ההיסטוריות הכי בולטות, מיוון העתיקה, תקופה האליזבטנית ועד תחילת מאה ה-20.

הקורס מורכב מחלק תיאורטי, כאשר נלמד ונחקור את החומר הוויזואלי מיצירות אמנות, וחלק מעשי כאשר תהיה אפשרות להתנסות להבין גזרה, חומרים ולבדוק באופן מעשי את החומר התיאורטי הנלמד.

לסטודנטים יינתנו שיעורי בית, כאשר ניתן יהיה להתחלק לזוגות ולעבוד על מחקר ועשיית הדגם בצוות.

מטרתו של הקורס ללמוד את גזרות שונות של בגד תקופתי ולהתנסות בבניית דגם מחומר אמתי.

 

The course will teach the development of dress patterns throughout most prominent historical periods, from ancient Greece, Elizabethan era to the early 20th century.

The course consists of a theoretical section, where we will learn and investigate the matter visual works of art, and practical section, when we will learn to understand cut, materials and actually examine the theoretical material learned.

Students will be given homework, when it will be possible to split into pairs and work on research and model-making  in team.

The purpose of the course is to learn the different periodic patterns and experience in building real material model.

 

 

דרישות הקורס

 

נוכחות בכל השיעורים, השתתפות, הכנת שיעורי בית, עבודה סוף שנה. 

 

מרכיבי הציון הסופי

 

70% הגשת תרגילים, 30% הגשת עבודת סוף שנה.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

  1. מבוא להבנת דגם ובנית בובת מניקן בקני מידה.
  2. מחקר ובנית דגם של תקופה העתיקה: יוון העתיקה ורומא (כולל עבודה מעשית).
  3. התפתחות הגזרה וצללית בתקופת ימי הביניים.
  4. מחקר ובנית דגם של תקופה אליזבטנית (כולל עבודה מעשית).
  5. התפתחות הגזרה וצללית במשך המאה ה16-19.
  6. מחקר ובנית דגם של תקופה סוף מאה ה-19(כולל עבודה מעשית).
  7. מחקר ובנית דגם פולקלורי (כולל עבודה מעשית).

 

רשימת ספרות

 

עדינה רייך: גזרות בתולדות הלבוש, חומר נוסף לקריאה יקבע לפי נושאי עבודות הסטודנטים

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת