חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב'
  Style in Set and Costume Design 2  
0861-8015-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1400-1800210 מכסיקושיעור ות פרופ בילו מרים מריה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

במהלך הקורס יעצבו הסטודנטים תפאורה ותלבושות לאחד מתוך שלושה מחזות מאת מולייר בסגנון תקופתי. בכל שיעור יוגש שלב מתוך תהליך העיצוב עד להשלמת הפרויקט והגשתו כדגם תפאורה ,המלווה בציורי תלבושות.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-8015-01 סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב'
Style in Set and Costume Design 2
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | פרופ בילו מרים מריה

סילבוס מפורט/דף מידע

סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב'

Style in Set and Costume Design II

סמסטר ב   תשע"ט

4 ש"ס

 

סוג המסגרת: שעור ותרגיל

 

שם המרצה: פרופ' מרים גורצקי

טלפון:    0507923830

דואר אלקטרוני: biluguer@post.tau.ac.il

שעות קבלה:

יום:

בניין:  B במתחם מעונות איינשטיין

חדר:   6

לפי תאום טלפוני מראש

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס 

 

במהלך הקורס יעצבו הסטודנטים תפאורה ותלבושות לאחד מתוך שלושה מחזות מאת מולייר בסגנון תקופתי. בכל שיעור יוגש שלב מתוך תהליך העיצוב עד להשלמת הפרויקט והגשתו כדגם תפאורה ,המלווה בציורי תלבושות.

 

דרישות הקורס

 

נוכחות בכל השיעורים, הגשת מטלה שבועית, הגשת דגם תפאורה מלא בקנה מידה 1:20, ציורי תלבושות צבעוניים ופורטפוליו מלא בסיום הסמסטר.

 

מרכיבי הציון הסופי

 

40% הגשת מטלות שבועיות, 60% הגשת מאקט ותלבושות

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

שיעור מס 1: מבוא –חזרה על אדריכלות ועיצוב בתקופת הבארוק

שיעור מס 2: ניתוח חזותי של הדרישות הצסניות במחזה. הגשת ביבליוגרפיה לפרויקט

שיעור מס 3: הגשת תכנית רצפה, דוקומנטציה וסקיצה ראשונית.

שעור מס 4: המשך הגשת תכנית רצפה, דוקומנטציה וסקיצה ראשונית.

שיעור מס 5: הגשת תכנית רצפה שלב ב'

שיעור מס 6: הגשת תכנית רצפה שלב ב' המשך .

שיעור מס7: הגשת מאקט לבן ק"מ 1:50+הגשת רישומי תלבושות ראשונים

שיעור מס' 8: הגשת מאקט לבן ק"מ 1:50 המשך    "

שיעור מס' 9: הגשת עיצוב חזיתות

שיעור מס 10: הגשת עיצוב חזיתות המשך

שיעור מס 11: הגשת חזיתות לאחר תיקון+חתך +הגשת רישומי תלבושות מתקדמים

שיעור מס 12: הגשת חזיתות לאחר תיקון+חתך המשך+  "

שיעור מס 13: הגשת קיר בנוי +דוגמאות לטקסטורה וצבע.

במהלך חודשים יוני ויולי ועד להגשה הסופית תינתן הנחיה אישית בפרויקט.

המאקט וציורי התלבושות יוגשו כחודש לאחר סיום הקורס

 

 

רשימת ספרות

 

התלמיד מרכיב רשימה ביבליוגרפית ,כמצוין בשיעור מס 2,לפי צרכי הפרויקט שלו בהסתמך על חומרי הקורסים: תולדות העיצוב ותולדות הבגד שנלמדו בשנה א'

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת