חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סגנונות בעיצוב תלבושות א'
  Style in Costume Design 1  
0861-8012-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1600-1900210 מכסיקושיעור ות פרופ בילו מרים מריה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

במהלך הקורס יעצבו הסטודנטים תלבושות למחזה רומאי קלאסי או למחזה שייקספירי בסגנון תקופת הרנסנס. בכל שיעור יוגש שלב מתוך תהליך העיצוב עד להשלמת הפרויקט והגשתו כפורטפוליו של ציורי תלבושות ושל התחקיר התקופתי

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-8012-01 סגנונות בעיצוב תלבושות א'
Style in Costume Design 1
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ בילו מרים מריה

סילבוס מפורט/דף מידע

סגנונות בעיצוב תלבושות א'

Style in Costume Design I

סמסטר א   תשע"ט

3 ש"ס

שעור ותרגיל

 

שם המרצה: פרופ' מרים גורצקי

 

טלפון:    0507923830

דואר אלקטרוני: biluguer@post.tau.ac.il

שעות קבלה:

יום:

בניין:  B במתחם מעונות איינשטיין

חדר:   6

לפי תאום טלפוני מראש

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס 

במהלך הקורס יעצבו הסטודנטים תלבושות למחזה רומאי קלאסי או למחזה שייקספירי בסגנון תקופת הרנסנס. בכל שיעור יוגש שלב מתוך תהליך העיצוב עד להשלמת הפרויקט והגשתו כפורטפוליו של ציורי תלבושות ושל התחקיר התקופתי

 

דרישות הקורס

נוכחות בכל השיעורים, הגשת מטלה שבועית, הגשת ציורי תלבושות צבעוניים וחומרי התחקיר בסיום הסמסטר.

 

מרכיבי הציון הסופי

40% הגשת מטלות שבועיות, %60 הגשת הפרויקט הסופי

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

שיעור מס 1: מבוא – הבגד הבימתי: מאינטרפרטציה לצללית, לחומר ולצבע הבגד בחלל.

שיעור מס 2: ניתוח המחזה, דיון בדמויות ואפיונן עיי התלבושת

שיעור מס 3: הגשת ביבליוגרפיה ודוקומנטציה

שעור מס 4: הגשת תפיסת תלבושות וסקאלה צבעונית

שיעור מס 5: הגשת תפיסת תלבושות וסקאלה צבעונית, המשך

שיעור מס 6:הגשת עיצוב לתלבושת אחת.

שיעור מס 7: הגשת עיצוב לתלבושת אחת, המשך

שיעור מס 8: הגשת רישומים נוספים.

שיעור מס 9: הגשת רישומים נוספים, המשך.

שיעור מס 10: הגשת תלבושת בטכניקת ציור נבחרת.

שיעור מס 11: הגשת תלבושת בטכניקת ציור נבחרת, המשך

 שיעור מס 12: הגשת ציורי תלבושות סופיים.

שיעור מס 13:הגשה סופית, שיעור פתוח

 

רשימת ספרות

 

התלמיד מרכיב רשימה ביבליוגרפית לפי צרכי הפרויקט שלו בהסתמך על חומרי הקורסים:

תולדות העיצוב ותולדות הבגד שנלמדו בשנה א'

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת