חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שרטוט בעזרת מחשב - אוטוקאד
  Autocad  
0861-8007-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1200-1400210 מכסיקוסדנה גב' קונסון דינה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יקנה ידע וכלים לשרטוט טכני בדו מימד בתוכנת אוטוקאד. נלמד לשרטט תכניות ריצפה ותכניות עבודה לבניית תפאורה ואביזרים לתיאטרון ולקולנוע.

 

Course description

This course is designed to give a basic knowledge and hands-on techniques in technical drawing using Autocad software. Students will gain skills in drawing floor and work plans for building decorations and accessories that will be used in theatre, movies and television sets.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-8007-01 שרטוט בעזרת מחשב - אוטוקאד
Autocad
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' קונסון דינה

סילבוס מפורט/דף מידע

שרטוט בעזרת מחשב - אוטוקאד

Autocad

סמסטר ב' תשע"ט

2 ש"ס

 

סדנה

שם המרצה: דינה קונסון

טלפון:    052-8775481

דואר אלקטרוני:    dina.konson@gmail.com

שעות קבלה: בתיאום

יום:

בניין: מקסיקו

חדר: 210
 

 

 

תאור הקורס  

הקורס יקנה ידע וכלים לשרטוט טכני בדו מימד בתוכנת אוטוקאד. נלמד לשרטט תכניות ריצפה ותכניות עבודה לבניית תפאורה ואביזרים לתיאטרון ולקולנוע.

 

 

This course is designed to give a basic knowledge and hands-on techniques in technical drawing using Autocad software. Students will gain skills in drawing floor and work plans for building decorations and accessories that will be used in theatre, movies and television sets.

 

 

דרישות הקורס

נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים, הגשת תרגיל בכל שיעור, הגשת תרגיל מסכם.

 

דרישות קדם

השתתפות בקורס שרטוט סמסטר א'.

 

מרכיבי הציון הסופי

תרגילים: 60%, תרגיל מסכם: 40%

 

 

מבנה הקורס:

 

נושא 1 – הכרות עם התוכנה, עזרי שרטוט, תפריט Draw

הכרת סביבת העבודה וממשק התוכנה. עקרונות בסיסיים לתחילת העבודה. עזרי שרטוט – הצמדויות וקווי עזר. אלמנטים בתפריט Draw.

 

נושא 2 – אפשרויות בחירה, תפריט Modify

בחירת אובייקטים. פקודות בתפריט Modify. 

 

נושא 3 – שכבות וצבע

שימוש בשכבות, צבעים, עובי קו וסוגי קוים.

 

נושא 4 – מידות

מתן מידות לשרטוט, יצירת סגנונות של קווי מידה, כתיבת הערות בעזרת Leader.

 

נושא 5 – צבע ו-hatching

צביעת אובייקטים, שימוש בטקסטורות ו-hatching.

 

נושא 6 – קבוצות, בלוקים וטקסט

יצירת קבוצות. יצירת בלוקים ועריכתם. כתיבת טקסט.

 

נושא 7 – יצוא קבצים והדפסה, סיכום

יצוא קבצים בפורמט PDF, סוגי ההדפסות ממסך Model, הדפסה בקנ"מ.

חזרה על החומר הנלמד במהלך הסמסטר.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת