חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יסודות העיצוב א'
  Basics of Design 1  
0861-8001-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1300-1600210 מכסיקושיעור ות פרופ בילו מרים מריה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק  ביסודות השפה החזותית ומקנה מיומנויות בסיסיות בהבעה בתחומי הקומפוזיציה והצבע.

כל שיעור מחולק לשלושה חלקים: בחלק הראשון מוצג בכתה חומר תיאורטי מלווה בהדגמות, בחלק השני מתבצע תרגיל מעשי בנושא בכתה ובחלק השלישי מתקיימת שיחת ביקורת לעבודות הכתה והבית וניתן תרגיל הבית החדש.

Course description

In this course we shall investigate the principals of the visual language and aquire basic skills in composition and color. Each lesson will be divided into three parts: 1. theory 2. Classe exercise 3. Critique and desiccation concerning homework and class exercises.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-8001-01 יסודות העיצוב א'
Basics of Design 1
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ בילו מרים מריה

סילבוס מפורט/דף מידע

יסודות העיצוב

Basics of Design

סמסטר א תשע"ט

3 ש"ס

 

סוג המסגרת: שיעור ותרגיל

שם המרצה: גורצקי מרים

טלפון:    0507923830

דואר אלקטרוני:   

שעות קבלה:    לפי תאום מראש  

 

בניין:  B במתחם מעונות איינשטיין             

חדר:   6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס

הקורס עוסק  ביסודות השפה החזותית ומקנה מיומנויות בסיסיות בהבעה בתחומי הקומפוזיציה והצבע.

כל שיעור מחולק לשלושה חלקים: בחלק הראשון מוצג בכתה חומר תיאורטי מלווה בהדגמות, בחלק השני מתבצע תרגיל מעשי בנושא בכתה ובחלק השלישי מתקיימת שיחת ביקורת לעבודות הכתה והבית וניתן תרגיל הבית החדש.

 

תאור הקורס באנגלית:

In this course we shall investigate the principals of the visual language and aquire basic skills in composition and color. Each lesson will be divided into three parts: 1. theory 2. Classe exercise 3. Critique and desiccation concerning homework and class exercises.

דרישות הקורס

נוכחות בכל השיעורים, השתתפות בדיונים בכתה, ביצוע עבודות בכתה והגשתן לצורך קבלת ביקורת ,ביצוע תרגילי הבית והגשתם במועד, הגשת תיק התרגילים בסיום הסמסטר.

מרכיבי הציון הסופי

70% הגשת תרגילים, % 30 הגשת תיק עבודות מלא בסיום הסמסטר.

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

שיעור מס 1-פורמט-דיון בסוגי פורמטים ותכונותיהם. תרגול הגיאומטריה הפנימית של הפורמט.

שיעור מס2:תורת הצבע: גלגל הצבעים,

שיעור מס 3: תורת הצבע: קונטרסט חום –קור

שיעור מס 4: חתך הזהב

שיעור מס 5:צבעים משלימים, קונטרסט סימולטאני.

שיעור מס 6: קונטרסט בהירות-כהות

שיעור מס 7: איזון בקומפוזיציה

שיעור מס 8:הפרספציה של התנועה.

שיעור מס 9: קונטרסט של רוויה

שיעור מס 10:כיווני תנועה

שיעור מס 12:פרספקטיבה

שיעור סיכום פתוח

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים) 

 

Art. Charles Bouleau, The Painter's Secret Geometry: A Study of Composition in

        

 

        Rudolf Arnheim: Art and Visual Perception  ,University of California Press.

 

        Johannes Itten; The Art of Color, John Wiley& Sons.

 

         Johannes Itten: Design And Form,Van Nostrand Reinhold

 

קנדינסקי     ואסילי: על הרוחני באמנות, מוסד ביאליק

 

מקורות יבחרו עבור כל תלמיד על פי נושאי עבודתו.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת