חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תרגיל בכתיבה אקדמית
  Academic Writing  
0861-7003-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1000-1200005 גלריה לאומנותרגיל מר רוזנטל ארנון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס נועד להיכרות תיאורטית והתמודדות מעשית עם פרקטיקות הקריאה והכתיבה האקדמית. במהלכו, נדון במהות הכתיבה האקדמית כאקט מחקרי, בתכלית המבנה שלה, בהשתייכות שלה למרחב של שיח ובאחריות הנובעת מכך. במקביל למפגש המתודי, נתנסה דרך תרגילי קריאה וכתיבה במרכיבים השונים של הכתיבה האקדמית: ניסוח שאלת מחקר משמעותית, חיפוש חומרים ביבליוגרפיים, חידוד יכולות הביטוי בכתב, שכלול מיומנות היישום של המבנה האקדמי ועוד. המחזה איפיגניה באוליס מאת אוריפידס יהיה החומר המרכזי דרכו נתנסה בעקרונות אלו.

Course description

The aim of the course is to provide students with the practical and theoretical tools for developing their academic literacy, with a particular focus on academic writing. By reading, analyzing, and discussing a variety of texts, students will learn to identify the conventions of academic writing, the structural and stylistic features of various types of texts, including research articles, and how these relate to the wider world of academic discourse and the scholarly responsibilities it entails. Through a series of graded exercises, students will develop their skills in formulating a research question; in stating and developing an argument; in searching for and using bibliographical materials; and in enhancing the quality of their writing by applying the criteria of academic writing: originality, clarity of expression, logical structure, coherence, cohesion, etc. We will implement these principles mainly on the play Iphigenia at Aulis by Euripides.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-7003-01 תרגיל בכתיבה אקדמית
Academic Writing
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר רוזנטל ארנון

סילבוס מפורט/דף מידע

כתיבה אקדמית

Academic Literacy

סמסטר א', תש"ף

2 ש"ס

 

סוג המסגרת: שיעור

שם המרצה: מר ארנון רוזנטל

טלפון:  052-374-7271

דואר אלקטרוני:  arnonr@mail.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

יום:

בניין: מקסיקו

חדר:
 

תיאור הקורס

הקורס נועד להיכרות תיאורטית והתמודדות מעשית עם פרקטיקות הקריאה והכתיבה האקדמית. במהלכו, נדון במהות הכתיבה האקדמית כאקט מחקרי, בתכלית המבנה שלה, בהשתייכות שלה למרחב של שיח ובאחריות הנובעת מכך. במקביל למפגש המתודי, נתנסה דרך תרגילי קריאה וכתיבה במרכיבים השונים של הכתיבה האקדמית: ניסוח שאלת מחקר משמעותית, חיפוש חומרים ביבליוגרפיים, חידוד יכולות הביטוי בכתב, שכלול מיומנות היישום של המבנה האקדמי ועוד. המחזה איפיגניה באוליס מאת אוריפידס יהיה החומר המרכזי דרכו נתנסה בעקרונות אלו.

Course description

The aim of the course is to provide students with the practical and theoretical tools for developing their academic literacy, with a particular focus on academic writing. By reading, analyzing, and discussing a variety of texts, students will learn to identify the conventions of academic writing, the structural and stylistic features of various types of texts, including research articles, and how these relate to the wider world of academic discourse and the scholarly responsibilities it entails. Through a series of graded exercises, students will develop their skills in formulating a research question; in stating and developing an argument; in searching for and using bibliographical materials; and in enhancing the quality of their writing by applying the criteria of academic writing: originality, clarity of expression, logical structure, coherence, cohesion, etc. We will implement these principles mainly on the play Iphigenia at Aulis by Euripides.

 

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, הגשת תרגילי כתיבה ועבודה מסכמת.

 

מרכיבי הציון הסופי

70% עבודה מסכמת, 30% תרגילי כתיבה והשתתפות בכיתה.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

-    הפעולה המחקרית: נושא, תכנון ויישום

-    כללי כתיבה, הפניות וציטוטים

-    עקרונות לקריאה יעילה

-    הצעת מחקר: נושא, סקירת ספרות, שאלת מחקר, מבנה העבודה וביבליוגרפיה

-    עבודה אקדמית: שער, מבוא, גוף, סיכום וביבליוגרפיה

-    גוף העבודה: ממשפט למשפט, מפסקה לפסקה

-    חיפוש חומרים ביבליוגרפיים במאגרי הספריות

 

רשימת ספרות (רשימה מלאה תינתן במפגש הראשון של הקורס)

 

אוריפידס. איפיגניה באוליס. תרגום: אהרן שבתאי. תל אביב: שוקן, 1989.

 

ברוק, פיטר. החלל הריק. תרגום: איתן בלום ויוסף אל-דרור. תל אביב: אור-עם, 1991.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת