חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תרגיל בכתיבה אקדמית
  Academic Writing  
0861-7003-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1000-1200206גמכסיקותרגיל מר רוזנטל ארנון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס נועד להיכרות תיאורטית והתמודדות מעשית עם פרקטיקות הקריאה והכתיבה האקדמית. במהלכו, נדון במהות הכתיבה האקדמית כאקט מחקרי, בתכלית המבנה שלה, בהשתייכות שלה למרחב של שיח ובאחריות הנובעת מכך. במקביל למפגש המתודי, נתנסה דרך תרגילי קריאה וכתיבה במרכיבים השונים של הכתיבה האקדמית: ניסוח שאלת מחקר משמעותית, חיפוש חומרים ביבליוגרפיים, חידוד יכולות הביטוי בכתב, שכלול מיומנות היישום של המבנה האקדמי ועוד.

Course description

The aim of the course is to provide students with the practical and theoretical tools for developing their academic literacy, with a particular focus on academic writing. By reading, analyzing, and discussing a variety of texts, students will learn to identify the conventions of academic writing, the structural and stylistic features of various types of texts, including research articles, and how these relate to the wider world of academic discourse and the scholarly responsibilities it entails. Through a series of graded exercises, students will develop their skills in formulating a research question; in stating and developing an argument; in searching for and using bibliographical materials; and in enhancing the quality of their writing by applying the criteria of academic writing: originality, clarity of expression, logical structure, coherence, cohesion, etc.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-7003-01 תרגיל בכתיבה אקדמית
Academic Writing
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | מר רוזנטל ארנון

סילבוס מפורט/דף מידע

כתיבה אקדמית

Academic Literacy

סמסטר א', תשע"ט

2 ש"ס

שיעור

שם המרצה: מר ארנון רוזנטל

טלפון:  052-374-7271 

דואר אלקטרוני:  arnonr@mail.tau.ac.il 

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

יום: א'

בניין: מקסיקו

חדר: 206ג        
 

תיאור הקורס

הקורס נועד להיכרות תיאורטית והתמודדות מעשית עם פרקטיקות הקריאה והכתיבה האקדמית. במהלכו, נדון במהות הכתיבה האקדמית כאקט מחקרי, בתכלית המבנה שלה, בהשתייכות שלה למרחב של שיח ובאחריות הנובעת מכך. במקביל למפגש המתודי, נתנסה דרך תרגילי קריאה וכתיבה במרכיבים השונים של הכתיבה האקדמית: ניסוח שאלת מחקר משמעותית, חיפוש חומרים ביבליוגרפיים, חידוד יכולות הביטוי בכתב, שכלול מיומנות היישום של המבנה האקדמי ועוד.

 

Course description

The aim of the course is to provide students with the practical and theoretical tools for developing their academic literacy, with a particular focus on academic writing. By reading, analyzing, and discussing a variety of texts, students will learn to identify the conventions of academic writing, the structural and stylistic features of various types of texts, including research articles, and how these relate to the wider world of academic discourse and the scholarly responsibilities it entails. Through a series of graded exercises, students will develop their skills in formulating a research question; in stating and developing an argument; in searching for and using bibliographical materials; and in enhancing the quality of their writing by applying the criteria of academic writing: originality, clarity of expression, logical structure, coherence, cohesion, etc.

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, הגשת תרגילי כתיבה ועבודה מסכמת.

 

מרכיבי הציון הסופי

50% עבודה מסכמת, 50% תרגילי הכתיבה והשתתפות בכיתה.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

-    הפעולה המחקרית: נושא, תכנון ויישום

-    כללי הכתיבה האקדמית

-    ניסוח שאלת מחקר

-    מבנה: שער, מבוא, גוף, סיכום וביבליוגרפיה

-    גוף העבודה: מפסקה לפסקה

-    עקרונות לקריאה אפקטיבית

-    שימוש נכון בחומרים ביבליוגרפיים

 

רשימת ספרות (רשימה מלאה תינתן במפגש הראשון של הקורס)

 

Morley, J. Academic Phrasebank. Manchester: University of Manchester Press, 2015.

 

Murray, R. and Moore, S. The Handbook of Academic Writing. Maidenhead: Open University Press, 2006.

 

Roberts, E. V. Writing Themes About Literature. London: Prentice-Hall, 1964.

 

Stott, R. “Rhetoric and Argument”. In Stott, R, Young, T and Bryan C. (ed.): Speaking Your Mind. Harlow: Pearson Education, 2001.

 

Strunk, W and White, E. B. The Elements of Style. New York: The Macmillan Company, 1959.

 

Vallis, G. L. Reason to Write. Charlotte: Kona Publishing, 2010.

 

Zeldin, T. Conversation. London: The Harvill Press, 1998.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת