חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תרגיל בכתיבה אקדמית
  Academic Writing                                                                                     
0861-7003-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1400-1600210מכסיקו - אומנויותתרגיל פרופ לב-אלגם שולמית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תאור הקורס

 

הקורס יתמקד בכללי הבסיס של הכתיבה האקדמית, תוך שימת דגש על אופני תיאור וניתוח של עבודות עיצוב. כמו כן נדון במושגי היסוד של הכתיבה האקדמית ובמבנה העומק של המאמר האקדמי.

 

Course description
תאור הקורס באנגלית  
This course focuses on the basic principles of academic writing with the emphasis on how to describe and analyze scenography. We will also discuss the basic vocabulary of academic writing and the deep structure of any academic article.  
סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-7003-01 תרגיל בכתיבה אקדמית
Academic Writing
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | פרופ לב-אלגם שולמית

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
כתיבה אקדמית
Academic Writing
סמסטר א, תשע"ו
2 ש"ס
שיעור
 
שם המרצה: פרופ' שולמית לב-אלג'ם
דואר אלקטרוני: levaladg@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל
 
תאור הקורס
הקורס יתמקד בכללי הבסיס של הכתיבה האקדמית, תוך שימת דגש על אופני תיאור וניתוח של עבודות עיצוב. כמו כן נדון במושגי היסוד של הכתיבה האקדמית ובמבנה העומק של המאמר האקדמי.
 
תאור הקורס באנגלית  
This course focuses on the basic principles of academic writing with the emphasis on how to describe and analyze scenography. We will also discuss the basic vocabulary of academic writing and the deep structure of any academic article.  
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות,  הגשת תרגילים במהלך הסמסטר.
 
מרכיבי הציון הסופי
100% תרגילים במהלך הסמסטר
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
    מהי כתיבה אקדמית ומה מטרתה
     כיצד נקרא מאמר אקדמי
      מבנה המאמר האקדמי
     מושגי יסוד של הכתיבה האקדמית
     אופני ציטוט
      כתיבה אקדמית בתחום העיצוב
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
גורצקי, מרים. "עיצוב במה – אידיאולוגיה ופרקטיקה". תיאטרון, 2010, 30: 93-79.
לב-אלג'ם שולמית וענת פירסט. "תיאטרון קהילתי כאתר להצגת מגדר וזהות". תיאטרון, 2007, 20: 49-43
Dolan, Jill. "Utopia in Performance". Theatre Research International, 2006, 31 (2): 163-173.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת