חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  נזירים ופופ-קורן: אמנות ימי-הביניים בקולנוע
  Movie Medievalism                                                                                    
0861-6003-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1800-2000115מכסיקו - אומנויותשיעור פרופ פינקוס אסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

כיצד משמשת אמנות העבר את מפעל החלומות הקולנועי? כיצד מוצגים ימי-הביניים בקולנוע? מהי הפנטזיה על התקופה? התפיסה הפופולרית של העולם הימי-ביניימי היא תוצר של היסטוריונים מחד, ובמאי סרטים מאידך. שני עולמות אלו נפגשים על המסך הגדול ומעלים יצירה אסתטית מרהיבה, אולם האם הקולנוע משחזר או מייצר היסטוריה? האם הוא מחליף ומשכיח אותה? מה הקשר בין אמנות, פנטזיה, ומציאות היסטורית? הקורס יורכב מ-13 מפגשים בהם נתמקד ביצירות האמנות מימי-הבינים שהיוו השראה לתפאורות של סרטי הקולנוע ולאחר מכן נצפה בקטעים נבחרים מתוך הסרטים תוך כדי ניתוח הסצנות.

Course description

Movie Medievalism, BA Class

The popular perception of the Middle Ages is a product of scholars whose work has recreated the medieval culture: historians and art historians on the one hand, and film directors on the other. This course will investigate and compare these literal and visual discourses: Does the cinema reconstruct or produce history? Does it repress historical memory and substituted it? What are the relations between images, cinematic simulacra, and history? The discussion will compare medieval imagery and Gothic works of art, historical accounts and myths, with their use and representation in historical films, addressing art historical problems and film theory. The course will begin with Fritz Lang’s Die Nibelungen; continue with Ingmar Bergman's The Seventh Seal; Pier Paolo Pasolini’s The Decameron; Disney’s classic cartoons Snow White and Sleeping Beauty; Daniel Vigne’s Le Retour de Martin Guerre; Anthony Harvey’s The Lion in Winter; The Name of the Rose by Jean-Jacques Annaud, and will end with Le Roi de coeur, by Philippe de Broca.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-6003-01 נזירים ופופ-קורן: אמנות ימי-הביניים בקולנוע
Movie Medievalism
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ פינקוס אסף

666סילבוס מפורט/דף מידע

נזירים ופופ-קורן: אמנות ימי-הביניים בקולנוע

סמסטר א' תשע"ט

 

מסגרת הקורס: שיעור BA

שם המרצה: אסף פינקוס

טלפון: 054-927978

דואר אלקטרוני: pinkusas@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

 

תיאור הקורס

כיצד משמשת אמנות העבר את מפעל החלומות הקולנועי? כיצד מוצגים ימי-הביניים בקולנוע? מהי הפנטזיה על התקופה? התפיסה הפופולרית של העולם הימי-ביניימי היא תוצר של היסטוריונים מחד, ובמאי סרטים מאידך. שני עולמות אלו נפגשים על המסך הגדול ומעלים יצירה אסתטית מרהיבה, אולם האם הקולנוע משחזר או מייצר היסטוריה? האם הוא מחליף ומשכיח אותה? מה הקשר בין אמנות, פנטזיה, ומציאות היסטורית? הקורס יורכב מ-13 מפגשים בהם נתמקד ביצירות האמנות מימי-הבינים שהיוו השראה לתפאורות של סרטי הקולנוע ולאחר מכן נצפה בקטעים נבחרים מתוך הסרטים תוך כדי ניתוח הסצנות.

 

 

Movie Medievalism, BA Class

The popular perception of the Middle Ages is a product of scholars whose work has recreated the medieval culture: historians and art historians on the one hand, and film directors on the other. This course will investigate and compare these literal and visual discourses: Does the cinema reconstruct or produce history? Does it repress historical memory and substituted it? What are the relations between images, cinematic simulacra, and history? The discussion will compare medieval imagery and Gothic works of art, historical accounts and myths, with their use and representation in historical films, addressing art historical problems and film theory. The course will begin with Fritz Lang’s Die Nibelungen; continue with Ingmar Bergman's The Seventh Seal; Pier Paolo Pasolini’s The Decameron; Disney’s classic cartoons Snow White and Sleeping Beauty; Daniel Vigne’s Le Retour de Martin Guerre; Anthony Harvey’s The Lion in Winter; The Name of the Rose by Jean-Jacques Annaud, and will end with Le Roi de coeur, by Philippe de Broca.

 

 

 

דרישות הקורס:

נוכחות בשיעורים, קריאת ספרות המחקר (מאמרים שיידרשו במהלך הקורס), בחינה. מי שייעדר יותר משלושה מפגשים לא יעמוד בדרישות הקורס ולא יוכל לגשת לבחינה המסכמת (ציון 240).

מטלות קריאה: מאמרים ופרקים מספרים שיידרשו במהלך הקורס, כמפורט ברשימה למטה.

ציון סופי: בחינת רב-ברירה.

 

 

ספרי קורס:

Aberth, John: A Knight at the Movies: Medieval History on Film (New York, 2003).

Haydock, Nickolas: Movie Medievalism: The Imaginary Middle Ages (London, 2008).

Shippey, Tom and Martin Arnold (eds.): Film and Fiction: Reviewing the Middle Ages (Cambridge, 2007).

 

המפגשים יוקדשו לחטיבות הבאות:

מפגש הכנה עם הסטודנטים: למה ימי-הביניים? למה קולנוע?

 

1 ימי-הביניים בקולנוע: הרצאת מבוא

זנד, שלמה: הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה העשרים (עם עובד, 2002), 32–13.  

 

  1. להסריט את ג'וטו, לצייר את פאזוליני, להתפלסף עם בוקצ'ו (דקמרון, פייר פאולו פזוליני)

 

Kirkham, Victoria: “Visualizing Boccaccio: Studies on Illustrations of the Decameron from Giotto to Pasolini by Jill M. Ricketts,” Renaissance Quarterly 51, no. 4 (1998): 1352–53.

Marcus, Millicent: “Pasolini’s Decameron: Writing with Bodies,” in: Filmmaking by the Book.  Italian Cinema and Literary Adaptation, Millicent Marcus (Baltimore, 1993).

Pasolini, Pier Paolo: “An Epical-Religious View of the World,” Film Quarterly 18/4         (1965), 31–45.

 

Ricketts, Jill M.: Visualizing Boccaccio. Studies on Illustrations of the Decameron from Giotto to Pasolini (Cambridge, 1997).

 

  1. הניבלונגן: מיתוס, יצרים, נקמה (פריץ לאנג)

Ramey Lynn T. and Tison Pugh (eds.): Race, Class, and Gender in "Medieval" Cinema (New York, 2007).

Kracauer, Siegfried: From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film (Princeton 2004; 1958).

Levin, David J.: Richard Wagner, Fritz Land and the Nibelungen. The Dramaturgy of Disavowal (Princeton, 1998).

 

6 אגדות גותית: שלגיה והיפיפייה הנרדמת (וולט דיסני)

Aronstein, Susan, and Nancy Coiner: "Twice Knightly: Democratizing the Middle Ages for Middle Class America," in Kathleen Verduin (ed.), Medievalism in North America (Cambridge, 1994), 212–31.

Girveau, Bruno:  Once Upon a Time. Walt Disney: The Sources of Inspiration for the        Disney Studios (Prestel, 2006).

 

 

  1. תורת הקץ: החותם השביעי (אינגמר ברגמן)

Baldo, Jonathan: “Narrative Foiled in Bergman's ‘The Seventh Seal’,” Theatre Journal 39/ 3, (1987): 364–82.

 

Kalin, Jesse, The Films of Ingmar Bergman (Cambridge, 2003), 57-85.

Kartal, Esma: “Seeking God in Early Bergman: The cases of The Seventh Seal and Winter Light,” Cinej 1, no. 2 (2012): 79–85.

 

9-10 סימנים ריקים: שם הורד (ז׳אן-ז׳אק אנו)

Corry, Leo and Renato Giovanolli: “Jorge Borges, Author of the Name of the Rose,Poetics Today 13, no. 3 (1992): 425-45.

Gross, Anna and Jean Turner: “The Name of the Rose, a Medieval Mystery,” American Cinematographer 67 (1986): 50–55.

Haft, Adele: The Key to The Name the Rose (Michigan, 1999).

------    “Maps, Mazes, and Monsters: The Iconography of the Library in the Umberto       Eco’s The Name of the Rose,” Studies in Iconography 14 (1995): 9-50.

Kleinberg Aviad: https://aviadkleinberg.com/2016/02/20/the-rise-and-fall-of-the-rose/

 

 

11 דימוי וסימולקורם: שובו של מרטין גר (דניאל ויניי)

Benson, Edward: “Le Retour de Martin Guerre by Daniel Vigne,” Film Quarterly 38, no. 1(1984): 34-37.           

Davis, Nathalie Zemon: The Return of Martin Guerre (Cambridge, 1983).

Guild, “Adultery on Trial: Martin Guerre and his Wife; From Judge’s Tale to the Screen,” in Scarlet Letters: Fictions of Adultery from Antiquity to the 1990’s,     eds. Nicholas White and Naomi Segal (New York, 1997), 45–55.

Humbert, Brigitte E.: “Re-making History and Cultural Identity: From The Return of        Martin Guerre to Sommersby,” Film Criticism 26 (2001): 2–24.

 

12 עולמות הפוכים: מלך הלבבות (פיליפ דה ברוקה)

Hammond, R.M.: “The King of Hearts and Daniel Boulanger, Film Quarterly 12, no. 2 (1984): 107–21.

Mouren, Yannick: “Le Roi de coeur: la nef des fous,” Positif 672 (2017): 88­–89.

Moxe, Keith: “Hieronymus Bosch and the ‘World Upside Down’: The Case of The Garden of Earthly Delights,” in Visual Culture: Images and Interpretations, eds.edited Norman Bryson, Michael Ann Holly, and Keith Moxe (Hanover, 1994), 104–40.

 

 

 

 

 

קריאה כללית

Aberth, John: A Knight at the Movies: Medieval History on Film (New York, 2003).

Allan, Robin: Walt Disney and Europe: European Influences on the Animated Feature Films of Walt Disney (Indiana, 1999).

Bernau Anke and Bettina Bildhauer (ed.): Medieval Film (Manchester, 2008).

Burt, Richard: Medieval and Early Modern Film and Media (Palgrave, 2008).

Carnes, Mark C. (ed.): Past Imperfect: History According to the Movies (New York, 1996).

Cantor, Norman: The Creation of the Middle Ages (Cambridge, 1992).

Davis, Nathalie Zemon: Slaves on Screen. Film and Historical Vision (Harvard, 2000). 

Deleuze, Gilles: “Plato and the Simulacrum ,” October 27 (1983), 45–56.

http://www.jstor.org/stable/778495

Inge, Thomas (ed.): Naming the Rose: Essays on Eco’s The Name of the Rose (Mississippi, 1988).

Rosenstone, Robert: Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History (Harvard, 1998).

Shippey, Tom and Martin Arnold (eds.): Film and Fiction: Reviewing the Middle Ages (Cambridge, 2007).

 

Index of Medieval Films:

http://www.fordham.edu/halsall/medfilms.html#christianla

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת