חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ביקורת אמנות, ביקורת תרבות
  Art Criticism, Cultural Criticism                                                                    
0861-6002-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1400-1600206גמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר סתר שאול
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שיעור זה יעסוק בביקורת אמנות - בבסיסה התיאורטי, באפשרויותיה ואתגריה ובמקומה המשתנה בתרבות בת זמננו. לשיעור שני חלקים: חלקו הראשון יוקדש לפולמוס הביקורת העכשווי, לבחינה של אסטרטגיות ביקורתיות שונות ולדיון בתשתית ההגותית של הפרוייקט הביקורתי. חלקו השני יהיה סדנאי, ובו נבקר בתערוכה ובמופע והסטודנטים יתנסו בכתיבת ביקורות.  

Course description

This class looks into art criticism - its theoretical basis, possibilities and challenges, and changing place in contemporary culture. It will be divided into two parts: in the first, we will discuss the philosophical project of critique and different critical strategies. The second part will take the form of a workshop and the students will engage in writing critical reviews.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-6002-01 ביקורת אמנות, ביקורת תרבות
Art Criticism, Cultural Criticism
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר סתר שאול

666סילבוס מפורט/דף מידע

ביקורת אמנות, ביקורת תרבות

Art Criticism, Cultural Criticism

סמסטר ב׳ תשע״ט

יום ג׳, 14:00-16:00

סדנה

 

ד״ר שאול סתר

shaulsetter@post.tau.ac.il

שעות קבלה: יום חמישי, 14:00-15:00, בתאום מראש במייל.

 

שיעור זה יעסוק בביקורת אמנות - בבסיסה התיאורטי, באפשרויותיה ואתגריה ובמקומה המשתנה בתרבות בת זמננו. לשיעור שני חלקים: חלקו הראשון יוקדש לפולמוס הביקורת העכשווי, לבחינה של אסטרטגיות ביקורתיות שונות ולדיון בתשתית ההגותית של הפרוייקט הביקורתי. חלקו השני יהיה סדנאי, ובו נבקר בתערוכה ובמופע והסטודנטים יתנסו בכתיבת ביקורות.  

 

This class looks into art criticism - its theoretical basis, possibilities and challenges, and changing place in contemporary culture. It will be divided into two parts: in the first, we will discuss the philosophical project of critique and different critical strategies. The second part will take the form of a workshop and the students will engage in writing critical reviews.

 

דרישות הקורס:

  1. נוכחות פעילה בשיעורים, קריאת חומרי הקורס לפני כל שיעור, השתתפות בסיור מוזיאלי והליכה למופע. (20% מהציון)
  2. שני תרגילי ביקורת. (30% מהציון)
  3. עבודה מסכמת. (50% מהציון)

 

 

חלוקה לשיעורים: (נתון לשינויים)

 

א. הקדמה

  1. מבוא: מושג הביקורת. Critique, art criticism, cultural criticism
  2. פולמוס הביקורת העכשווי: על הביקורת השלילית.  ארנה קזין, ״איך לכתוב רשימת ביקורת על יצירת ספרות - טיוטה ראשונה״ (הבלוג של ארנה קזין, 8.2.2018).
  3. גישות שונות לביקורת אמנות. הפורמליסטית, האסתטיציסטית, הפוליטית, המוסדית.  גליה יהב, ״האמן, האספן וערך הנדל״ן״ (״הארץ״, 31.3.2015).

 

ב. תיאוריה

4. הביקורת כשיטה פילוסופית ושיפוט הטעם. עמנואל קאנט, ביקורת כוח השיפוט (מוסד ביאליק, 1969). עמ׳ 37-71.

5. ביקורת חברתית, תיאוריה ביקורתית: מרקס, אסכולת פרנקפורט. ת.ו. אדורנו ומ. הורקהיימר, אסכולת פרנקפורט - מבחר (ספריית הפועלים, 1993). עמ׳ 158-188. 

6. ״הסביר הביקורתי״ וביקורת הלשון. רולאן בארת, ביקורת ואמת (רסלינג, 2006). עמ׳ 27-60.  

 

ג. אמנות חזותית

7. הכנה לביקור בתערוכה - הודעה לעיתונות, טקסט קטלוגי. יונה פישר, משה קופפרמן: ציורים, עבודות על נייר 1963-1984 (מוזיאון ישראל, 1985). עמ׳ 10-13.

8. ביקור בתערוכה. סיור, התרשמות, כתיבת נקודות, עריכה.

9. ביקורת תערוכה - סדנה.

 

ד. אמנות מופע: תיאטרון / מוסיקה / פרפורמנס

10. הכנה למופע - קריאת המחזה, או התוודעות לעבודות קודמות של היוצר/ת.

11. המופע.

12. ביקורת - סדנה.

 

13. סיכום: אתגרי הביקורת בעידן פוסט-ביקורתי.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת