חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ריקוד חוצה גבולות: מחול עכשווי בהקשר תרבותי
  Dance Across Borders: Contemporary Dance in Cultural Context  
0861-4055-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1200-1600206גמכסיקוסמינר ד"ר מלכא-ילין ליאורה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ריקוד חוצה גבולות: מחול עכשווי בהקשר תרבותי  

 

Dance Across Borders: Contemporary Dance in Cultural Context 

סמסטר ב' תשע"ח

 4 ש"ס

סמינריון

 

שם המרצה: ליאורה מלכא ילין

דואר אלקטרוני: liorama@post.tau.ac.il

שעות קבלה: יום שלישי שעה 16:00 לפי תיאום מראש

 

תאור הקורס

כשאומרים "בלט קלאסי" או "מחול מודרני" עולות תמונות ברורות למדי של צורות ריקוד, לעומת זה "מחול עכשווי" מעלה בליל דימויים של סגנונות וצורות ריקוד. אלה משקפים את 'הגבולות הנעים' של המחול העכשווי, וזה המאפיין הבולט של השינויים העמוקים שעבר עולם הריקוד בעשורים האחרונים של המאה הקודמת. יוצרי מחול עכשווי פרצו את כל גבולות ההגדרה, ההבנה, העיצוב וההפעלה של הריקוד והגופים המחוללים כאמצעי להתבוננות ולביקורת על איכויות המחול ועל ערכים תרבותיים. בסמינר נתמקד במגמה בולטת זו של המחול העכשווי ונבחן את מגוון צורותיו ואת ריבוי הדרכים בהן הוא מתייחס לסוגיות חברתיות ותרבותיות.

Course description

The terms "classical ballet" or "modern dance" conjure pretty clear pictures of dance forms, while "contemporary dance" evokes a maze of images, reflecting the 'moving boundaries' of contemporary dance, which is a key trait of the changes dance practices have undergone since the closing decades of the last century. By breaking established dance forms, contemporary dance practitioners have continually altered and re-created the dancing bodies and their dance expressions, as a means to look at and criticize dance qualities and cultural values. In the seminar, we will focus on this vital trait of contemporary dance with the aim to study its various manifestations and the diverse ways it relates to socio-cultural issues.

סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-4055-01 ריקוד חוצה גבולות: מחול עכשווי בהקשר תרבותי
Dance Across Borders: Contemporary Dance in Cultural Context
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר מלכא-ילין ליאורה

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

ריקוד חוצה גבולות: מחול עכשווי בהקשר תרבותי  

 

Dance Across Borders: Contemporary Dance in Cultural Context 

סמסטר ב' תשע"ח

 4 ש"ס

סמינריון

 

שם המרצה: ליאורה מלכא ילין

דואר אלקטרוני: liorama@post.tau.ac.il

שעות קבלה: יום שלישי שעה 16:00 לפי תיאום מראש

 

תאור הקורס

כשאומרים "בלט קלאסי" או "מחול מודרני" עולות תמונות ברורות למדי של צורות ריקוד, לעומת זה "מחול עכשווי" מעלה בליל דימויים של סגנונות וצורות ריקוד. אלה משקפים את 'הגבולות הנעים' של המחול העכשווי, וזה המאפיין הבולט של השינויים העמוקים שעבר עולם הריקוד בעשורים האחרונים של המאה הקודמת. יוצרי מחול עכשווי פרצו את כל גבולות ההגדרה, ההבנה, העיצוב וההפעלה של הריקוד והגופים המחוללים כאמצעי להתבוננות ולביקורת על איכויות המחול ועל ערכים תרבותיים. בסמינר נתמקד במגמה בולטת זו של המחול העכשווי ונבחן את מגוון צורותיו ואת ריבוי הדרכים בהן הוא מתייחס לסוגיות חברתיות ותרבותיות.

 

תאור הקורס באנגלית  

The terms "classical ballet" or "modern dance" conjure pretty clear pictures of dance forms, while "contemporary dance" evokes a maze of images, reflecting the 'moving boundaries' of contemporary dance, which is a key trait of the changes dance practices have undergone since the closing decades of the last century. By breaking established dance forms, contemporary dance practitioners have continually altered and re-created the dancing bodies and their dance expressions, as a means to look at and criticize dance qualities and cultural values. In the seminar, we will focus on this vital trait of contemporary dance with the aim to study its various manifestations and the diverse ways it relates to socio-cultural issues.

דרישות הקורס

נוכחות והשתתפות פעילה

הצגת רפראט בעל-פה

כתיבת עבודה סמינריונית/רפרט

נושאי העבודות

הבחירה בנושא העבודה הסמינריונית/רפרט היא אישית ופתוחה למגוון אפשרויות של חציית גבולות ו"גבולות נעים" במחול או באמנות העכשווית (תיאטרון, אמנות פלסטית, קולנוע...).

 

 

מרכיבי הציון הסופי

10% השתתפות פעילה

90% עבודה כתובה         

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 1. הקדמות

♦ בלט כצורה וכאידיאל

♦ מחול מודרני כמפנה אסתטי ורעיוני

♦ המרד של המחול הפוסט-מודרני 

 

2. פירוק והרכבה מחדש של השפה התנועתית והבימתית

♦ חיבור מחדש של שפת הבלט

♦ מחול מודרני בהצטלבות עם ריקוד אתני  

 

3. שבירת גבולות מדיומליים ומולטי מדיה

♦ תיאטרון-מחול

♦ במה, מסך ומולטי-מדיה

 

4. ערעור על תפיסות הגוף וייצוגי הגוף האחר

♦ גבולות מגדריים וגופים מחוללים

♦ הגוף המושתק מחולל את עצמו

 

 

רשימת ספרות (חלקית, נתון לשינויים)

* רשימת קריאה תפורסם באתר הקורס

בראון, רן (עורך). מקום לפעולה: כוריאוגרפיה עכשווית בתיאוריה ובמעשה. רמת השרון: אסיה, 2014.

ביינס, סאלי. טרפיסכורה בסניקרס: מחול פוסטמודרני. רמת השרון: אסיה, 2010. גרסה אלקטרונית, כותר:

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=98054850#1.undefined.3.fitwidth

ג'ואיט, דברה. זמן – והדימוי בריקוד. רמת השרון: אסיה, 2015.

גראפולה, לין. בלט רוס של דיאגילב. רמת השרון: אסיה, 2012. גרסה אלקטרונית, כותר:

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=98038269#1.766.3.fitwidth

כהן, ג'ין סלמה (עורכת). מחול כאמנות במה: אסופת רשימות על מחול מ-1581 ועד היום. רמת השרון:            אסיה, 2010. גרסה אלקטרונית, כותר:

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=98065496#1.undefined.3.fitwidth

לפקי, אנדרה. מיצוי מחול: אמנות המופע והפוליטיקה של התנועה. רמת השרון: אסיה, 2013. גרסה אלקטרונית, כותר: http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102218242

 

 

 

סרבוס, נורברט. פינה באוש – תיאטרון המחול. תרגום איה ברויר. רמת השרון: אסיה 2012. גרסה אלקטרונית: http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=98060329#6.2337.6.default

קופלנד רוג'רס. מרס קאנינגהאם: המודרניזציה של המחול המודרני. רמת השרון: אסיה, 2013.

   גרסה אלקטרונית, כותר: http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102220853

תומס, הלן. הגוף, מחול ותיאוריות תרבות. רמת השרון: אסיה, 2014.

 

Albright, Ann Cooper. Choreographing Difference: The Body and Identity in            Contemporary Dance. Middletown Connecticut: Wesleyan University Press,            1997.

Bremser, Martha (ed.) Fifty Contemporary Choreographers. London: Routledge, 1999.

Butterworth, Jo and Wildschut, Liesbeth (eds.). Contemporary Choreography: A Critical Reader. London: Routledge, 2009.

Callison, Darcey and Hansen, Pil (eds.). Dance dramaturgy: modes of agency,      awareness and engagement. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2015.

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=5ef52564-0e50-45aa-b3f6-4bd51bc501c5%40sessionmgr4002&vid=0&hid=4209&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=1074789&db=nlebk

Carter, Alexandra (ed.). Rethinking dance history: a reader. London; New York: Routledge, 2004.

Carter, Alexandra (ed.). The Routledge Dance Studies Reader. London: Routledge,            2010.

Climenhaga, Royd. Pina Bausch. London: Routledge, 2009.

Climenhaga, Royd (ed.) The Pina Bausch sourcebook: the making of Tanztheater.            London; New York: Routledge, 2013.

Cvejić, Bojana. Choreographing problems: expressive concepts in European            contemporary dance and performance.

Desmond, Jane (ed.). Meaning in Motion: New Cultural Studies of Dance. Durham:            Duke University Press, 1997.

----. Dancing desires: choreographing sexualities on and off the stage. Madison: University of Wisconsin Press, c2001

Dixon, Steve. Digital Performance. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2007.

Fisher, Jennifer and Shay, Anthony (eds.) When men dance: choreographing            masculinities across borders. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Foster, Susan Leigh. Reading dancing bodies and subjects in contemporary American            dance. Berkeley: University of California Press, 1986.

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=acls;idno=heb05786

 

 

Klich, Rosemary and Edward Scheer. Multimedia Performance. New York, NY:  Palgrave Macmillan, 2012.

Novack, Cynthia. "Looking at movement as culture: contact improvisation to disco", in Alexandra Carter (ed.), The Routledge Dance Studies Reader. London:      Routledge,            2010.  

Manning, Susan. Modern dance, negro dance: race in motion. Minneapolis, Minn.;            University of Minnesota Press, 2004

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת